Hva er Copernicus?

Copernicus er en enorm satsning på å øke forståelsen av naturen, klimaforandringer og miljøet vårt. Programmet har lenge vært under utvikling under navnet GMES. Fra 2014 vil Europa være verdensledende innen operativ miljøovervåking fra satellitter.

Norge som romnasjon

Norge er et lite, men viktig romland på toppen av verden, og vår visjon er å utnytte rommet bedre enn de fleste andre land.