Til hovedinnhold

Om oss

Norsk Romsenter er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Vårt ansvar er å følge opp den offentlige romsatsingen, bidra til at romvirksomhet løser samfunnsutfordringer og at norsk romnæring kan utvikle seg og vokse.

Vårt samfunnsoppdrag

Norges romvisjon har fokus på at Norge skal være det landet som har størst nytte av rommet. Visjonen er basert på en tanke om at rommet kan løse viktige behov i samfunnet og bidra til verdiskapning, innovasjon, klima og miljø, kunnskapsdeling og samfunnssikkerhet. 

Norsk Romsenter har som oppgave å forvalte norsk rompolitikk på nasjonalt og internasjonalt plan på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Vi skal bidra til utvikling av norsk romnæring og sørge for at bevilgninger anvendes på en effektiv måte. Stikkord er industri og næringsliv, samfunnsnytte, forbrukernytte og forskning.

Vi koordinerer norsk rompolitikk og romindustri for å sikre at norsk romnæring er konkurransedyktig internasjonalt, og at romvirksomhet utnyttes for nyskapning og omstilling også utenfor romnæringen. 

For å nå målene i den norske romsatsingen deltar vi blant annet i den europeiske romorganisasjonen (ESA) og i flere av EU sine programmer. I tillegg har vi bilaterale avtaler med en rekke land og organisasjoner. Norges medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA har blitt forvaltet av Norsk Romsenter siden 1987. Medlemskapet, og innflytelsen dette gir Norge, er av avgjørende betydning for vekst og utvikling i romnæringen.

Ansatte

Bilde: Norsk Romsenter

Våre verdier

Norsk Romsenters verdier beskriver hvordan vi er, hva vi representerer og hva som er viktig for oss i utførelsen av vårt oppdrag. Som ansatte ved Norsk Romsenter er vi: 

Imøtekommende 

Vi er tilgjengelige og hjelpsomme som rådgivere og kollegaer. Gjennom dialog og samvirke jobber vi for å finne løsninger som oppfyller nasjonale behov og ønsker. 

Pålitelige 

Vi er åpne og forutsigbare i vårt virke. Vårt arbeid bygger på velbegrunnede vurderinger, fundamentert på faglig kunnskap og integritet. 

Fremsynte 

Vi er nysgjerrige og kunnskapssøkende. Vi identifiserer muligheter for å utvikle og utnytte romteknologi og satellittdata for fremtiden.

Organisering

Norsk romsenter er delt inn i fire avdelinger som sammen jobber for å gjøre rommet nyttig og verdifult for Norge. 

Se organisasjonskart her.

Administrerende direktør

Christian Hauglie-Hanssen

Økonomi, administrasjon og kommunikasjon

Avdeling

Næringsutvikling og innovasjon

Avdeling

PNT, satkom og sikkerhet

Avdeling

Analyse og nasjonale aktiviteter

Avdeling