Til hovedinnhold
Aurora borealis (nordlys) er en synlig visning av elektrisk ladede atompartikler fra solen som kommer i kontakt med jordens magnetfelt.

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Vårt ansvar er å følge opp den offentlige romsatsingen, bidra til at romvirksomhet løser utfordringer i samfunnet og at norsk romnæring kan utvikle seg og vokse.

Finn ut mer om oss.

Multi-Needle Langmuir Probe (m-NLP) fra det norske firmaet EIDEL.

Norske rom-suksesser

Små og store organisasjoner har dratt nytte av hjelpen de har fått fra både Norsk Romsenter og andre kilder.

Vi har gjort et utvalg av norske suksesser.

Monitoring rain forest use is one of the ways space can help with climate, sustainability and development.

Klima og bærekraft

Kan det vi gjør i verdensrommet bidra til å hjelpe planeten vår? Javisst.

Finn ut mer om hvorfor satellitter er viktig i klimaarbeidet.

Icy moons

Internasjonalt romkurs kommer til Norge

Bli med på kurs hos Norsk Romsenter sammen med International Space University (ISU) fra 27. til 31. mai 2024.

Finn ut mer