Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

NASA International Internship Program

Delta i NASAs International Internship Program

This NASA scholarship from the Norwegian Space Agency is awarded exclusively to Norwegian citizens.

Det blir ikke internships hos NASA i 2024. Følg med på denne siden og på Norsk Romsenters kanaler i sosiale medier for oppdateringer om 2025.

Om NASAs internships

Norsk Romsenter har en avtale med National Aeronautics and Space Administration (NASA) i USA om å gi 1-2 norske studenter mulighet til å delta i NASAs International Internship Program (NASA I2) på et av NASAs sentre, vanligvis i vårsemesteret eller i løpet av sommeren.

De fleste tidligere internship-deltakere har hatt opphold ved NASA Ames. Her kan du lese mer om NASA Ames og se en liste over hvilke fagområder man kan jobbe med der. NASA vil være behjelpelig for mulige opphold ved andre NASA-sentre, om man allerede har formelt samarbeid med forskere der.

Norsk Romsenter dekker selve deltakeravgiften (tuition), samt reise- og visumkostnader opptil 15 000 kr. Studenten betaler selv øvrige kostnader som mat og bosted.

Søknadskrav

NASA har følgende krav som må være oppfylt for å kunne delta:

- I internship-perioden må du være student på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innen ett av disse områdene: Science, Technology, Engineering eller Mathematics.

- Du må ha gjennomsnittskarakter C eller bedre (tilsvarer 3.0 eller B i det amerikanske systemet). Legg ved karakterutskrift.

- Du må vise stor interesse for romforskning eller romteknologi.

- Du må ha gode kunnskaper i engelsk.

- Du må være norsk statsborger. You must be a Norwegian citizen.

Søknaden din bør inneholde hvilke faglige interesser du har. Dette gjør det enklere å finne et relevant prosjekt til deg.

Utvelgelsesprosessen

Når søknadsfristen har gått ut, velger Norsk Romsenter 2-5 kandidater. Listen over utvalgte søkere sendes deretter til NASA som ut fra sine aktuelle behov velger ut de mest passende kandidatene til programmet. Av disse finansierer vi 1-2 personer. Søknadsprosessen er altså delt opp i to steg.

Hvis du er en av NASAs utvalgte, vil Romsenteret kontakte deg slik at du får ytterligere informasjon. Du kan da være en av dem som får finansiering av Norsk Romsenter, eller du kan være en av dem som blir tilbudt plass uten finansiering. Derfor spør vi i skjemaet om du kan finansiere deltagelsen på egen hånd. Å krysse av for dette betyr IKKE at det er det du foretrekker, bare at du har mulighet til å ta en plass hvis du ikke får finansiering.

Merk at alle søknader om NASA internship/praksisplass må gå gjennom Norsk Romsenter. Det er ikke mulig å søke direkte til NASA.

Kostnader

Norsk Romsenter gir normalt økonomisk støtte til 1-2 personer. Støtten dekker deltakeravgiften (ca. $7600 USD i 2020), reise til og fra NASA-senteret og kostnader for visum (maks 15 000 kr i sum for reise og visum). Øvrige kostnader som bosted, mat og andre utgifter må studenten dekke selv. 

Slik søker du

Last ned og fyll ut NASAs søknadsskjema. Skjemaet finner du på denne siden når opptaket åpner.

Søknadsskjema, CV, karakterutskrift og eventuelle referanser sendes til spaceagency@spaceagency.no.

Merk søknaden med: NASA Internship

Kontaktperson

Pål Brekke, Fagsjef for Romforskning ved Norsk Romsenter

Telefon: 90871961 / E-post: paal.brekke@spaceagency.no