Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

ISU Sommerkurs

Sommerkurset ved International Space University, ISU, er et internasjonalt studietilbud for deg som er interessert i verdensrommet, romteknologi og den praktiske nytten av rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Oppskyting av Ariane 5 fra Kourou i Fransk Guyana. Foto: ESA</para></section>

Oppskyting av Ariane 5 fra Kourou i Fransk Guyana. Foto: ESA

Sommerkurset Space Studies Program blir ofte arrangert i samarbeid med høyskoler, forskningsinstitutter og universiteter i andre land.

Det innebærer at SSP foregår på ulike steder. I 2014 var Montreal i Canada vertskap, i 2015 foregikk studiene i Ohio i USA og i 2016 var det en stor norsk delegasjon som dro til Haifa i Istrael.

Sommeren 2018 er det nederlandske romsenteret vertskap for kurset. Det varer fra 25. juni til 24. august. Les mer om sommerkurset i 2018.

Om kurset

Om lag 120 deltagere fra rundt 30 land blir valgt ut av opptakskomiteen ved ISU. De fleste har teknologisk bakgrunn, men en fjerdedel kommer fra andre fagområder. Noen er studenter, andre er forskere, noen jobber i romindustrien mens andre arbeider med administrasjon eller forvaltning. Alderen er fra 20 til 50 år.

Det ni uker lange programmet blir innledet med forelesninger av internasjonale eksperter. Parallelle kollokviegrupper følger opp temaene, som kan spenne over vidt forskjellige felt som robotteknologi, jordobservasjon, internasjonale forhandlinger, eksperimenter under mikrogravitasjon eller krisekommunikasjon.

Deltagerne velger fordypning innenfor et hovedområde. De siste ukene går med til intensiv jobbing i tre ulike prosjektteam.

Søknad og stipend

Alle søknader skal gjøres online på ISUs nettsider:

www.isunet.edu

Har du egenfinansiering, er fristen for å søke 30. april. Les mer om finansiering og frister på ISUs nettsider.

Studieavgiften for 2018 er € 18 500. Den dekker undervisning, opphold og mat.

Norsk Romsenter kan gi et fullt stipend til en deltager ved sommerkurset som dekker studieavgift og reise. I tillegg forvalter vi et stipend med visse restriksjoner. 

Hvis du har søkt ISU om opptak og stipend innen søknadsfristen, blir søknaden din automatisk videresendt fra ISU til Norsk Romsenter for stipendvurdering.