Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Foto: Sindre Haaland, Conventor

Romsenterets guide til en romjobb

Vi blir ofte spurt om hvordan man kan få en jobb innen romindustrien, og hva man bør studere. Det finnes naturligvis ikke ett riktig svar på disse spørsmålene, da det er veldig mange veier til rom. Her vil vi her gi noen generelle tips og opplyse om relevante muligheter.

En vanlig oppfatning er at romjobber er forbeholdt de med teknisk og naturvitenskapelig kompetanse, noe som ikke stemmer. Romsektoren er avhengig av et bredt spekter av fagområder, også utenfor realfagene. Noen eksempler er forretningsutviklere som bidrar til at innovativ teknologi treffer markedet, statsvitere som finner ut hvordan land samarbeider om store romprosjekter, jurister som lager og forvalter lovgivning for rettferdig og trygg bruk av rommet, og formidlere som bringer rommet nærmere folket. 

Andøya Space Education drifter ESERO Norway, et program i regi av den europeiske romorganisasjonen ESA. På denne nettsiden kan du lese intervjuer med folk som har valgt rom som karrierevei, og høre hvilke råd de har til unge som skal velge studier. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Deltakerne på European Space Camp Skyter opp sin egen forskningsrakett fra Andøya Space. Foto: ESC</para></section>

Deltakerne på European Space Camp Skyter opp sin egen forskningsrakett fra Andøya Space. Foto: ESC

Hva bør jeg studere?

Siden utallige studieretninger kan gi deg en jobb innen rom, anbefaler vi å fokusere på å finne et fagområde du synes er interessant. I mange romjobber kan hverdagen for eksempel bestå av å analysere og utvikle elektriske kretser eller materialer, og en stor del av hverdagen kan altså være ganske lik hverdagen i andre industrier. Derfor er interessen for fagfeltet minst like viktig som rominteressen.

Det er mulig å lære litt ekstra om rom og prøve seg som rakettingeniør allerede før studiene, som på European Space Camp på Andøya. Sommerkurset kan gi en pekepinn på om man synes det er interessant å jobbe praktisk med teknologi.

Hvis man synes det er vanskelig å velge studieprogram, er det viktig å være klar over at mange retninger har felles fag det første året, og det er ofte mulig å bytte studieprogram internt på universitetet hvis man ønsker.

Når det gjelder hvor og hva man kan studere, finnes det utallige muligheter på norske universiteter, i tillegg til at man har muligheter i utlandet. I Sverige kan man utdanne seg til romingeniør på Universitetet i Luleå, og man finner også tilsvarende studier innen «Aerospace Engineering» i blant annet Delft, Toulouse og Stuttgart. For nordmenn som tar en romutdanning i utlandet, er TU Delft det vanligste valget.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>På NTNU SmallSat Lab lager de en liten satellitt som blant annet skal overvåke algeoppblomstring ved hjelp av et hyperspektralt kamera. Foto: NTNU SmallSat Lab</para></section>

På NTNU SmallSat Lab lager de en liten satellitt som blant annet skal overvåke algeoppblomstring ved hjelp av et hyperspektralt kamera. Foto: NTNU SmallSat Lab

Både UiO, UiB og UiT har gode muligheter innen romfysikk, og de to førstnevnte har eksperimenter på den internasjonale romstasjonen.

Du kan ta en master i romfysikk ved Universitetet i Tromsø. Samme universitet har også en campus i Narvik der de tilbyr bachelorstudier eller toårig master i satellitteknologi.

Ved Institutt for teknologisystemer ved Universitetet i Oslo er de i ferd med å bygge opp en toårig master i romsystemer med planlagt oppstart i 2023.

UiB har skrevet en artikkel om hvordan du kan bli romforsker gjennom deres studieprogrammer. På NMBU kan man ta en master i geomatikk, hvor man blant annet lærer om geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og satellittnavigasjon. Geomatikk er også en av hovedprofilene innen Ingeniørvitenskap og IKT på NTNU.

På NTNU er romaktivitetene i hovedsak samlet på Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE), både gjennom SmallSat Lab og romteknologi-emnene. Emnet Eksperter i team har hvert år prosjekter innen romteknologi. Disse mulighetene er relevante for de fleste tekniske og naturvitenskapelige studentene på NTNU.

NTNU har en toårig master i Space System Engineering under planlegging, med oppstart i 2024 eller 2025.

I tillegg til de nevnte programmene og universitetene, er det mange andre retninger som kan gi deg relevant kompetanse og gjøre deg attraktiv for romindustrien.

 

Hvordan kan jeg bruke studietida best mulig?

 

Kurs og arrangementer

Det finnes en rekke kurs man kan delta på og organisasjoner man kan involvere seg i for å bygge kompetanse og nettverk ved siden av studiene. Norsk Romsenter har stipender tilgjengelig for å delta på flere av disse. Utover disse kan man også søke om reisestøtte for å delta på andre kurs og konferanser, som for eksempel verdens største romkonferanse International Astronautical CongressSpace Generation Congress og ECSL Summer Course on Space Law and Policy. Det finnes også en liste over mange av romarrangementene i verden på Space Agenda. Sist men ikke minst tilbyr ESA Academy flere praktiske og teoretiske kurs.

De største romarrangementene i Norge er Spaceport Norway og Space Dinner, og begge er åpne for studenter. Her er det unike muligheter til å bli kjent med aktører fra norsk og internasjonal romvirksomhet. Space Dinner arrangeres av NIFRO, Norsk industriforum for romvirksomhet, og her deles det blant annet ut en pris for beste romrelaterte masteroppgave.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Studentgruppen Propulse NTNU bygget sin egen rakett for å delta i Spaceport America Cup. Foto: Propulse NTNU</para></section>

Studentgruppen Propulse NTNU bygget sin egen rakett for å delta i Spaceport America Cup. Foto: Propulse NTNU

Organisasjoner

Å engasjere seg i en romorganisasjon kan gi deg en smak på hva man kan gjøre innen romsektoren. På NTNU er det flere romorganisasjoner for studenter, inkludert Space NTNUOrbit NTNU og Propulse NTNU.

På UiT Narvik har man studentprosjektet RaPTeX, som skal sende opp en forskningsrakett gjennom ESA-programmet REXUSMars Institute har en avdeling i Stavanger som blant annet gir norske studenter internship-muligheter hos NASA. På UiO finner du studentorganisasjonen Portal Space som bygger Norges første væskedrevne rakett.

Av internasjonale romorganisasjoner for studenter og unge yrkesaktive er Space Generation Advisory Council (SGAC)den aller største. SGAC arrangerer flere verksteder og seminarer i året, og har over 15 000 medlemmer i over 150 land. Bli gjerne med i den norske SGAC-gruppa på facebook, hvor du kan komme i kontakt med de nasjonale kontaktpersonene og mange andre unge rominteresserte.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Gjennom SGAC kan man delta i internasjonale forum, lære, påvirke og nettverke. Foto: SGAC</para></section>

Gjennom SGAC kan man delta i internasjonale forum, lære, påvirke og nettverke. Foto: SGAC

Internship og masteroppgave

Norske studenter har mulighet til internship både gjennom ESA og NASA. I tillegg oppfordrer vi til å ta kontakt med rombedrifter, forskningsinstitusjoner og universiteter i Norge og utlandet for å høre om du kan gjennomføre et internship eller skrive en romrelatert masteroppgave innenfor ditt interesseområde.

Oppstartsbedrifter

Noen studenter starter egne bedrifter under studiene eller som et resultat av en masteroppgave. Dette kan gi verdifull erfaring, åpne dører og gi muligheten til å skape en egen arbeidsplass.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Et internship hos ESA gir verdifull erfaring, og arbeidet kan knyttes til prosjekt- og masteroppgave. Foto: ESA</para></section>

Et internship hos ESA gir verdifull erfaring, og arbeidet kan knyttes til prosjekt- og masteroppgave. Foto: ESA

Jeg jobber i en annen sektor. Hvordan kan jeg få meg en romjobb?

De første åra etter studiene er ESAs Young Graduate Trainee-program trolig den beste erfaringen man kan få. European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA) tilbyr også traineeships. Hvis det er noen år siden man uteksaminerte, anbefaler vi å ta en titt på vår romjobbside, som viser romjobber i Norge, ESA og EUs romprogrammer.

Viktigheten av å bygge nettverk gjelder også etter studiene, og Spaceport Norway og Space Dinner er gode arenaer for dette. ESAs arrangementer er også verdt å sjekke ut.

Ønsker man å starte en rombedrift, har muligheten for det aldri vært større. Gjennom ESA har vi faktisk en egen romakselerator i Norge, kjent som ESA BIC Norway. Her kan du lese mer om de første selskapene som ble tatt opp.

Hvis man jobber utenfor romsektoren, er det verdt å vite at mange bedrifter fra andre bransjer har teknologi og kompetanse som romsektoren trenger. Rominvolvering kan gi tilgang til nye markeder og FoU-midler, og her kan du lese om hvordan 10 norske selskaper nyttiggjør seg av ESA. Ønsker du å finne ut hvordan din bedrift kan komme seg inn på rommarkedet, anbefaler vi å ta kontakt på spaceagency@spaceagency.no.

Målet vårt er at denne siden skal fungere som en generell guide for hvordan man kan få jobb innen romvirksomhet. Send gjerne tips til nora.hagesaether@spaceagency.no hvis du kjenner til andre muligheter som bør nevnes.