Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

Kick-start Activities

Den europeiske romorganisasjonen ESA har i 2017 startet opp et nytt initiativ kalt Kick-start Activities. Kick-start er en støtteordning hvor bedrifter kan få inntil 75% støtte til egne aktiviteter i form av raske og ikke alt for store gjennomføringsstudier.

Disse studiene er ment å skulle undersøke nye service- og applikasjonskonsepter som benytter en eller flere former for rom-infrastruktur (det inkluderer satellittnavigasjon, jordobservasjonsdata eller satellittkommunikasjon). Vellykkede Kick-start-aktiviteter kan deretter videreutvikles til kommersielt interessante og forhåpentligvis levedyktige tjenester. ESA kan i den sammenheng også støtte demonstrasjonsprosjekter med en begrenset varighet og omfang.

Søknadsprosessen er strømlinjeformet slik at papirarbeidet har blitt minimert. Et standardisert Outline Proposal som ESA normalt sett krever i første runde er ikke nødvendig. Nå kan man beskrive prosjektet i mer prosa form, utelukkende i form av et enkelt dokument på maksimalt 20 sider. ESA sikter videre på å gjennomføre en rask evalueringsprosess, med målsetning om at godkjente aktiviteter kan startes innen seks uker etter evalueringen.

Kick-start-aktivitetene er delt inn i tematiske områder. De tematiske områdene for Kick-start-aktivitetene lyses ut i de deltagende medlemsstatene. De er designet for å være spesielt interessant for små og mellomstore bedrifter og start-ups som ser etter muligheter til å utvikle sine ideer til nye inntektsbringende applikasjoner. Med andre ord: Både nykommere og organisasjoner vi har jobbet med før, er begge velkommen.

Du finner mer informasjon på ESAs sider.

Kontakt

Rune Sandbakken
Fagsjef – Satellittkommunikasjon
Norsk Romsenter
rune.sandbakken@spaceagency.no