Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

ESA GSTP

GSTP (General Support Technology Programmet)-programmet er ESA sitt eget teknologiprogram, og dekker alle ESA sine fagområder unntatt satellittkommunikasjon som har sitt eget program: Artes (se xxx).  Programmet skal støtte innovasjon og produktutvikling i norsk og Europeisk industri, inkludert spin-in fra andre industrisektorer.

Programmet inkluderer støtte til småsatellitter og har et eget program for å støtte «cubesats» (1 – 50 kg). Til sammenligning er den første norske AIS satellitten ca 8 kg (skutt opp sommeren 2010). Instrumentet for den første norske AIS satellitten ble utviklet med støtte fra GSTP. Dette instrumentet ble også montert på romstasjonen samtidig. FFI ledet prosjektet, og instrumentet ble bygget i Trondheim av Kongsberg Seatex. 

Bedriften T&G fikk testet sin fiber konnektor i rommet i 2013 på den GSTP støttede satellitten Proba V

Bedrifter/institutter som har fått støtte fra GSTP de 5 siste årene inkluderer: Integrated Detector Electronics AS (IDEAS), MISA AS, SINTEF Raufoss, Kongsberg Space Mechanisms (KDA Kongsberg og Kjeller), Globesar, Andøya Space Centre, S&T Norge AS, Validé AS, Kongsberg Spacetec AS, SERAM Coatings AS, Sintef Digital, Tunable Infrared Technologies AS, Zivbid Labs AS, Bitvis AS, Nammo Raufoss AS, Kongsberg Seatex AS, Space Norway AS, Isosilicon AS, UIO, FFI, Eidsvoll Electronics as, Jotne AS, Kongsberg Space Electronics (Norspace), ESA BIC (Kjeller). 

Støtte grader for prosjektene er fra 50 – 75 % for industriens egne forslag (i direkte forhandlinger) til 100 % for ESA definerte oppgaver (i konkurranse). GSTP har de siste 10 årene støttet små og større aktiviteter mer en 30 aktører i størrelsesorden fra noen ti talls KEURO til 5 MEURO. Små og stor bedrifter kan søke. Norge har bevilget penger til aktiviteter i GSTP, senest på ESA ministerrådskonferanse, Space19+. 

Det kreves støttebrev fra Norsk Romsenter for å kunne by på aktivitetene. Kontakt Norsk Romsenter v/ avdeling for Næringsutvikling og Nasjonal Infrastruktur: spaceagency@spaceagency.no

Mer om GSTP.

ESA oppdrag blir lagt ut i det elektroniske systemet EMITS.