Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

ESA GSTP

General Support Technology Programme (GSTP) er ESA sitt eget teknologiprogram, og dekker alle ESA sine fagområder unntatt satellittkommunikasjon som har sitt eget program, Artes.  Programmet skal støtte innovasjon og produktutvikling i norsk og Europeisk industri, inkludert spin-in fra andre industrisektorer.

Programmet inkluderer støtte til teknologiutvikling for småsatellitter. Instrumentet for den første norske AIS-satellitten ble utviklet med støtte fra GSTP. 

Støttegraden for prosjektene er fra 50 – 80 % for industriens egne forslag (i direkte forhandlinger) til 100 % for ESA-definerte oppgaver (i konkurranse).

GSTP har de siste ti årene støttet små og store aktiviteter i størrelsesorden fra noen ti-talls KEURO til 5 MEURO.

Både små og stor bedrifter kan søke. Norge har bevilget penger til aktiviteter i GSTP, senest på ESA ministerrådskonferanse, Space19+. 

Les mer om GSTP her.

ESA oppdrag blir lagt ut i det elektroniske systemet EMITS. 

Støttebrev fra Norsk Romsenter

Det kreves støttebrev fra Norsk Romsenter for å kunne by på aktivitetene. 

Kontakt

Rune Eriksen, Fagsjef, industri
E-post: rune.eriksen@spaceagency.no
Mobil: 901 42 456

Aktører som har mottatt støtte de siste årene

Andøya Space Center
Bitvis AS
Clara Venture Labs
Eidsvoll Electronics AS
EmLogic AS
ESA BIC (Kjeller)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Integrated Detector Electronics AS (IDEAS)
Inventas AS
Jotne AS
Kongsberg Seatex AS
Kongsberg Space Electronics (Norspace)
Kongsberg Space Ground Systems
Kongsberg Space Mechanisms
Nammo Raufoss AS
S&T Norge AS
SERAM Coatings AS
Sintef Digital
Space Norway AS
Tunable Infrared Technologies AS
UIO
Zivid Labs AS