Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Pexels

Dokumenter og skjemaer

Søknad om nasjonale følgemidler

Det er viktig at søkerne leser gjennom retningslinjer for ordningen med offentlige tilskudd til nasjonale følgeprogrammer. Hovedmålene for norsk romvirksomhet er beskrevet i stortingsmeldingen "Høytflyvende satellitter – jordnære formål".

Etter innvilget søknad:

Ved milepæler underveis i prosjektet, må det lages en fremdriftsrapport med medfølgende regnskapsrapport.

Når prosjektet er ferdig, er det tid for å levere en sluttrapport.