Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

Samarbeid med ESA

Størsteparten av ESAs budsjett går tilbake til medlemslandene som oppdrag i form av kontrakter med industri og forskningsinstitusjoner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs fraktfartøy ATV nærmer seg romstasjonen. Foto: ESA</para></section>

ESAs fraktfartøy ATV nærmer seg romstasjonen. Foto: ESA

ESA utfører sitt utviklings- og konstruksjonsarbeid gjennom slike kontrakter. Disse blir alle publisert på nettet via et system kalt EMITS, der en detaljert kravspesifikasjon for arbeidsoppdraget blir gitt, sammen med allokert budsjett og kontraktsbetingelser.

Siden ikke alle medlemsland er med i alle programmer, har disse utlysningene også opplysninger om hvilke land som kan sende inn anbud. For å ha mulighet til å gi inn anbud, må den aktuelle bedrift eller organisasjon ha registrert seg på EMITS-systemet som bruker. Romsenteret er behjelpelig med rådgivning.

I tillegg til kontrakter med ESA er det andre måter man kan ha forbindelse til ESA på:

  • Tilgang til data fra ESA - ESA eier dataene som kommer fra organisasjonens egne vitenskapelige satellitter. Disse dataene er generelt fritt tilgjengelige for alle, selv om datamengden i enkelte tilfeller kan medføre begrensninger på hva som kan leveres på kort tid. Tilgang til data fra romforskningsprogrammet får man her, og fra jordobservasjonsprogrammet her.
  • Deltagelse i rådgivende grupper – utvelgelse av vitenskapelige satellitter gjøres i nært samarbeid med de aktuelle vitenskapelige miljøene, med fokus på europeiske miljøer, men også i samarbeid med ikke-europeiske partnere. Vitenskapelig rådgivning brukes også vanligvis i hele utviklingsfasen av satellittene. I løpet av denne tiden kan det bli tekniske forandringer på satellittene, og ESA trenger da råd om hvor vidt dette kan få innvirkning på det vitenskapelige utbyttet av satellittene. I noen tilfeller har ESA utlysninger der man kan søke om å bli medlem av slike grupper. ESA betaler ikke for arbeidet, men reise- og oppholdsutgifter for møter i slike grupper blir betalt av ESA.
  • Ansettelse i ESA – siden Norge er medlem av ESA, har norske borgere mulighet til å bli ansatt i ESA. Mer informasjon om dette finnes på ESAs nettsider.
  • Oppstartsstøtte – ESA driver Business Incubation Centres (ESA BIC) over hele Europa, inkludert en i Norge. Her kan oppstartsselskaper få økonomisk støtte, nettverk, rådgivning og tilgang til ekspertise.
  • Foreslå løsninger på utfordringer eller kom i kontakt med ESA på ESA OSIP (Open Space Innovation Platform).