Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

ESA

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs hovedkvarter i Paris. Foto: ESA/Mario Nikis</para></section>

ESAs hovedkvarter i Paris. Foto: ESA/Mario Nikis

ESA er en internasjonal forsknings- og utviklingsorganisasjon grunnlagt i 1975.

ESAs formål er å fremme samarbeid mellom europeiske stater innen romforskning og romteknologi for vitenskapelige formål og for utvikling av operasjonsdyktige romanvendelsessystemer.

Tanken bak er at de nødvendige menneskelige, teknologiske og økonomiske ressursene som kreves er større enn det et enkelt medlemsland kan gjøre alene.