Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Nammo

Bli en rombedrift

Den globale romindustrien har behov for ny teknologi og kompetanse. Også norske bedrifter har potensial til å dekke dette behovet.

Oppstartsselskaper kan søke om å tas opp i ESAs rominkubator i Norge, ESA BIC Norway. Disse kan også være behjelpelige for selskaper som ønsker å ta i bruk satellittdata for å skape nye og bedre løsninger.

Norsk Romsenter ønsker å nå ut til flere små og store selskaper som er interessert i å delta i flere markeder. Det stilles ekstreme krav til produkter som skal brukes innen romvirksomhet. En godkjenning for rommet er et kvalitetsstempel som din bedrift kan utnytte i andre kommersielle sammenhenger.

Godkjent for rommet

Gjennom Norges medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA, kan din bedrift få full eller delvis finansiering av utviklingsprosjekter og oppnå ettertraktet romkvalifisering.

Gjennom ESA-samarbeidet kan du også få etablert kontakter som kan resultere i samarbeid og leveranser til det internasjonale rommarkedet.

Norsk Romsenter disponerer nasjonale utviklingsmidler beregnet for bedrifter og institutter som ønsker å etablere seg innen romvirksomhet. Muligheten for synergi med andre markeder har vært en viktig faktor for bedriftene som har lykkes i ESA.

Typiske utfordringer for romvirksomhet kan være:

 • pålitelighet og effektivitet
 • styrke og holdbarhet
 • kompakthet
 • temperaturresistens
 • strålingsresistens
 • korrosjonsresistens
 • lav vekt

Store krav til pålitelighet og kvalitet krever langsiktig planlegging og evne til å stå løpet ut.

Har din bedrift teknologi og kompetanse som kan løse utfordringer innen romvirksomhet?

Norsk Romsenter er tilgjengelig for diskusjon og vil legge til rette for kontakt med sentrale aktører. Hvis din bedrift ønsker å satse på utvikling av romteknologi er det vesentlig med en grundig vurdering av satsingen.

Ta kontakt med Norsk Romsenter for en første vurdering:

 • Romsenteret gjør en vurdering av mulighetene videre, og kan også trekke inn teknisk ekspertise fra ESA.
 • Romsenteret gir råd til en utviklingsplan og hensiktsmessige finansieringskilder.

Kontakt Norsk Romsenter:

spaceagency@spaceagency.no

Industrielle muligheter

Romindustrien er satt sammen av et bredt spekter av teknologier og fagområder. Her er noen eksempler:

 • Transportsystemer (raketter/motorer)
 • Energisystemer (brenselceller, solceller etc.)
 • Robotikk, automasjon, fjernteknologi
 • Nye materialer, strukturer, prosesser
 • Livsstøttefunksjoner
 • Mikro- og nanoteknologi
 • Integrerte operasjoner, logistikk
 • Datasystemer og software
 • Visualisering og simulering
 • Rom-miljø og effekter
 • Sensorer
 • Elektromagnetisk teknologi og teknikk
 • Flydynamikk og navigasjon
 • Mekanikk og tribologi
 • Optikk og optoelektronikk
 • Aerotermodynamikk
 • Termisk kontroll
 • Elektriske, elektromekaniske og
 • elektroniske komponenter
 • Kvalitetssikring

Se www.esa.int/technology for mer informasjon