Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Organisasjon

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Samfunnskontakt og strategi

Avdeling for samfunnskontakt og strategi skal ivareta de overordnete og strategiske norske interessene i romdomenet. Avdelingen skal utøve enhetlig og samordnet kontakt med nasjonale myndigheter og brukere, samt bidra til tverrsektoriell samhandling og koordinering.

Næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur

Avdeling for næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur er ansvarlig for Norsk Romsenters engasjement mot industri, næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur. Avdelingen er ansvarlig for rådgivning og kontakt mot norske industriaktører, og for å være bindeledd mellom nasjonal romindustri og ESA.

Forskning og jordobservasjon

Avdeling for forskning og jordobservasjon skal ivareta norske interesser i de romforsknings- og jordobservasjonsprogrammer som Norge deltar i. Avdelingen skal veilede norske myndigheter og aktører, og legge til rette for effektiv samfunnsutnyttelse av romforskning og jordobservasjon.

Satellittnavigasjon

Avdeling for satellittnavigasjon skal ivareta norske interesser i de satellittnavigasjonsprogrammer som Norge deltar i. Avdelingen skal veilede norske myndigheter og aktører, og legge til rette for effektiv samfunnsutnyttelse av satellittnavigasjon, herunder sikkerhet knyttet til nasjonal infrastruktur.

Her finner du våre ansatte.