Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Mer om Romsenteret

Norsk Romsenter er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet og ble opprettet i 1987 da Norge ble med i ESA (European Space Agency).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Norsk Romsenter befinner seg i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo.</para></section>

Norsk Romsenter befinner seg i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo.

Vår oppgave er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA, i EUs satellittnavigasjons-programmer EGNOS og Galileo, i den EUs jordobservasjonsprogram Copernicus, samt gjennom flere bilaterale avtaler.

I tillegg forvalter NRS nasjonale følgemidler, støtter norske industriaktører og utarbeider strategier for romvirksomhet i Norge (last ned PDF-en "Norsk Romstrategi 2020").

Mest nytte

Norges romvisjon har fokus på at Norge skal være det landet som har størst nytte av rommet. Visjonen er basert på en tanke om at rommet kan løse viktige behov i samfunnet. Den overordnede målsettingen med norsk romvirksomhet er å gi vesentlige og vedvarende bidrag til økt verdiskapning, innovasjon, kunnskapsutvikling, miljø og samfunnssikkerhet.

For at Norge skal nå sine mål, involverer Romsenteret seg i europeisk romvirksomhet og byråkrati på flere måter.

Norges medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA forvaltes av Norsk Romsenter. Dette medlemskapet, og innflytelsen Norge har her, er av avgjørende betydning.

Internasjonalt arbeid

ESA har vært hovedarenaen for europeisk romvirksomhet. Norge har bidratt aktivt til å få ESA til å fungere, og har med dette oppnådd innflytelse. Gjennom deltakelse i komiteer, utvalg og i diverse lederstillinger har Norges ESA-medlemskap ivaretatt norske interesser.

Deltagelsen i ESA-programmer er hovedverktøyet for utvikling av norsk romindustri, og Norsk Romsenter jobber for å posisjonere industrien slik at de kan vinne kontrakter. Dette skjer i tett samarbeid med bedriftene selv.

Norge deltar også i EUs to store satsinger på rom: Satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og EGNOS og jordobservasjonsprogrammet Copernicus. Norsk Romsenter arbeider for at norsk industri, forskningsmiljøer og forvaltning skal ha størst mulig nytte av EU-programmene.

Romsenteret har spesialkompetanse innen de viktigste romrelaterte fagområdene. Dette kan norske bedrifter og institusjoner dra nytte av.

Her finner du oss

Norsk Romsenters ansatte

Norges romdepartement

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for norsk romvirksomhet. Romvirksomhet og industriutvikling i tilknytning til internasjonale romprogrammer er et av innsatsområdene for regjeringen.

Les mer på Nærings- og fiskeridepartementets egne sider om romvirksomhet.

Logo

Her kan du laste ned Norsk Romsenters logo i png-format. Vår logo er et registrert varemerke og bruk må godkjennes av Norsk Romsenter. Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for godkjennelse.

Logo i farger 300 dpi

Logo hvit 300 dpi

Logo negativ 300 dpi

Logo svart 300 dpi

Tildelingsbrev for Norsk Romsenter

Tildelingsbrev 2022

Tildelingsbrev 2021

Tildelingsbrev 2020

Tildelingsbrev 2019

Tildelingsbrev 2018

Tildelingsbrev 2017

Tildelingsbrev 2016

Tildelingsbrev 2015

Tildelingsbrev 2014

Årsberetninger og årsrapporter fra Norsk Romsenter

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019    

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010