Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Vi søker en ansvarlig for Norsk Romsenters samarbeid med ESA og annet internasjonalt samarbeid

Sentrale oppgaver vil være:

 • Ivareta Norsk Romsenters grenseflate mot ESA, herunder koordinere aktiviteter innen ESAs programkomiteer
 • Bistå administrerende direktør i arbeidet mot ESA og ESAs råd
 • Ivareta og videreutvikle norske interesser i internasjonalt romsamarbeid 

Utdanning og erfaring

 • Relevant universitets-/høgskoleutdanning på mastergrads-nivå
 • Lang erfaring fra ESA-arbeid og/eller europeisk romindustri er en forutsetning 
 • Kunnskap om industripolitiske prosesser og pågående romprogrammer

Personlig egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Interesse for teknologi
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig 
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig være en god lagspiller

Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidet medfører en del reisevirksomhet både innenlands og utenlands.  

Søkeren må kunne sikkerhetsklareres.

Norsk Romsenter kan tilby: 

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på 800.000 – 950.000.- avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Frank Udnæs på tlf 908 97 604 eller personalansvarlig Elin Stange Heikvam på tlf 911 24 082. 

Søknadsfrist 9. mars 2020.

Bruk dette nettstedet til å søke.

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. 

European Space Agency (ESA) er Norges viktigste arena for teknologiutvikling og industrikontrakter knyttet til romvirksomhet. Forvaltning av norsk ESA-medlemskap er en av primæroppgavene for Norsk Romsenter. Forståelse for, og oppfølging av ESAs prosesser er derfor svært sentralt. Norske ESA-aktiviteter, kombinert med tette internasjonale relasjoner danner grunnlaget for videre vekst i romnæringen.