Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

AVDELINGSDIREKTØR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – med delegatrolle i European Space Agency

Vi søker en utviklingsorientert og dyktig leder med gode samarbeidsevner

og høy faglig kompetanse innen de områdene avdelingen har ansvar for. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i ledergruppen i Norsk Romsenter. Avdelingsdirektøren vil være delegat til administrasjons- og finanskomitéen i European Space Agency (ESA).

Avdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, HR, arkiv/dokumenthåndtering, IKT, internkontroll, anskaffelser, rapportering, kontrakter og avtaler. Avdelingen har 3 dyktige medarbeidere. 

Du vil ha tett dialog med administrerende direktør, øvrige avdelingsdirektører og prosjektledere i organisasjonen. Stillingen gir gode muligheter for den som trives med et bredt arbeidsfelt, nasjonal og internasjonal kontaktflate og høyt tempo. Vi ser etter en engasjert leder som ønsker å bidra inn i arbeidsprosessforbedring og videreutviklingen av en kompetanseorganisasjon. 

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning på masternivå, bakgrunn fra ledelse av tilsvarende funksjoner samt kompetanse innen økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Det vil være en fordel med erfaring fra internasjonale organisasjoner og slike organisasjoners budsjettering, regnskaper og personalbehandling.

Vi ser etter en analytisk og helhetstenkende leder som forstår komplekse saksforhold, leser organisasjonen godt, ser viktigheten av profesjonelle stabsfunksjoner og ønsker å være en driver i kontinuerlig forbedringsarbeid. Evne til kommunikasjon og samhandling er avgjørende, herunder også representere Norsk Romsenter nasjonalt og internasjonalt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk, forutsettes.

Stillingen krever sikkerhetsklarering opp til nivå HEMMELIG.

Kvinner oppfordres til å søke. 

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i spennet 930.000 – 1.100.000 pr år avhengig av utdanning og erfaring.

Ta gjerne kontakt med administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen på tlf. 920 60 043

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes hit.

Søknadsfrist 8. juli 2020.

Etter søknadsfristens utløp vil det blir utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Vi er 40 ansatte og holder til på Skøyen i Oslo. Se også www.romsenter.no.