Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Ansatte

Søk på navn

Administrerende direktør

Christian Hauglie-Hanssen

Administrerende direktør

Økonomi og administrasjon

Morten Wike

Avdelingsdirektør
Økonomi og administrasjon

Siv Thoresen

Seniorrådgiver, finans

Elin Stange Heikvam

Seniorrådgiver, HR

Kommunikasjon

Marianne Moen

Marianne Moen

Avdelingsdirektør
Kommunikasjon

Christer Aasen

Seniorrådgiver, kommunikasjon

Nora Iman Hagesæther

Kommunikasjonsrådgiver

Forskning og jordobservasjon

Ole Morten Olsen

Avdelingsdirektør
Forskning & jordobservasjon

Pål Brekke

Fagsjef, romforskning

Dag Anders Moldestad

Fagsjef, Copernicus

Vigdis Lonar Barth

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Ola Nordbeck

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Maria Høegh Berdahl (permisjon som nasjonal ekspert for Copernicus)

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Øystein Helleren

FoU-koordinator

Bjørn Wangensteen

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Anja Sundal

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Petter Evju Skanke

Rådgiver, jordobservasjon

Satellittnavigasjon

Satellittnavigasjon

Kjell Arne Aarmo

Fagsjef, Galileo

Jo Heier

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Christian Rost

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Karl Bjarne Kapaasen

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Tine Sødergren

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Kenneth Bahr

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Øystein Glomsvoll

Seniorrådgiver, satelittnavigasjon

Kristian Svartveit

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Knut Espen Solberg

Prosjektleder, satellittnavigasjon

Samfunnskontakt og strategi

Frank Udnæs

Avdelingsdirektør
Samfunnskontakt og strategi

Marianne Vinje Tantillo

Sektoransvarlig, ESA og internasjonalt samarbeid

Kjetil Bilic Michaelsen

Sektoransvarlig, forsvar

Hans Morten Synstnes

Fagsjef, space policy

Kjersti Moldeklev

Sektoransvarlig, maritim

Erik Uribarri

Seniorrådgiver, FN space policy

Per Høyland

Rådgiver, analyse og utredninger

Mari Eldholm

Rådgiver, analyse og utredninger

Næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur

Næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur

Rune Sandbakken

Fagsjef, satellittkommunikasjon

Arvid Bertheau Johannessen

Fagsjef, bemannet romfart og utforskning

Tyler Jones

Prosjektleder, satellitter

Lene Marthinsen

Prosjektleder, satellitter

Yngvild Linnea Andalsvik

Fagsjef, romovervåking

Abdi Yusuf

Seniorrådgiver, rominfrastruktur

Hugo Moen

Seniorrådgiver, GOVSATCOM og SSA

Yvonne Dåbakk

Seniorrådgiver romtransport