Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Ansatte

Søk på navn

Administrerende direktør

Christian Hauglie-Hanssen

Administrerende direktør
Administrerende direktør

Geir Hovmork

Direktør, internasjonalt samarbeid/ESA

Økonomi og administrasjon

Christian Hauglie-Hanssen

Fungerende avdelingsdirektør
Økonomi og administrasjon

Siv Thoresen

Seniorrådgiver, finans

Elin Stange Heikvam

Seniorrådgiver, HR

Kommunikasjon

Marianne Moen

Marianne Moen

Avdelingsdirektør
Kommunikasjon

Christer Aasen

Seniorrådgiver, kommunikasjon

Nora Iman Hagesæther

Kommunikasjonsrådgiver

Forskning og jordobservasjon

Forskning & jordobservasjon

Pål Brekke

Fagsjef, romforskning

Dag Anders Moldestad

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Vigdis Lonar Barth

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Ola Nordbeck (permisjon, Brüssel)

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Maria Høegh Berdahl

Rådgiver, jordobservasjon

Ole Morten Olsen

Seniorrådgiver, jordobservasjon

Øystein Helleren

FoU-koordinator

Satellittnavigasjon

Satellittnavigasjon

Kjell Arne Aarmo

Seniorrådgiver, Galileo

Jo Heier

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Christian Rost

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Karl Bjarne Kapaasen

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Tine Sødergren

Seniorrådgiver, satellittnavigasjon

Samfunnskontakt og strategi

Frank Udnæs

Avdelingsdirektør
Samfunnskontakt og strategi

Marianne Vinje Tantillo

Sektoransvarlig, ESA og internasjonalt samarbeid

Kjetil Bilic Michaelsen

Sektoransvarlig, forsvar

Hans Morten Synstnes

Fagsjef, space policy

Kjersti Moldeklev

Sektoransvarlig, maritim

Erik Uribarri

Seniorrådgiver, FN space policy

Næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur

Næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur

Bjørn Ottar Elseth

Fagsjef, romtransport

Rune Sandbakken

Fagsjef, satellittkommunikasjon

Arvid Bertheau Johannessen

Fagsjef, bemannet romfart og utforskning

Tyler Jones

Prosjektleder, satellitter

Lene Marthinsen

Prosjektleder, satellitter

Yngvild Linnea Andalsvik

Fagsjef, romovervåking