Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Uranus

Uranus er den syvende planeten fra sola. Den befinner seg mer enn 19 ganger lenger borte fra sola enn det jorda gjør, eller rundt 3 milliarder kilometer. Så langt ute er sollyset 400 ganger svakere enn det er på jorda.

Uranus bruker mer enn 84 år på å gå rundt sola én gang. Men planeten snur seg så fort at dagen varer bare i rundt 17 timer.

Diameteren til Uranus er fire ganger jordas diameter, men massen er mer enn 14 ganger større.

Uranus er oppkalt etter den greske himmelguden Ouranus, som var far til Kronos (Saturn på latin) og bestefar til Zevs (Jupiter).

Gass, ringer og måner

I likhet med Jupiter og Saturn er Uranus en stor gassplanet. Men den har mye is og stein, samt hydrogen, helium, ammoniakk og metan. Mengden is skiller Uranus fra Jupiter og Saturn og den kalles derfor en isgigant.

På samme måte som Jupiter og Saturn har Uranus et magnetfelt, en skokk med måner og et vakkert ringsystem rundt seg.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Uranus med ringer, bånd og lysende</para><para>skyer sett av Hubble.</para><para>Foto: NASA</para></section>

Uranus med ringer, bånd og lysende

skyer sett av Hubble.

Foto: NASA

Men merkelig nok roterer Uranus, månene og ringene dens rundt en akse som er nesten vannrett i forhold til orbitalplanet. Uranus har polene der de andre planetene i solsystemet har ekvator.

Månene beveger seg rundt planeten som viserne i en klokke, og ringene ser ut som en blink.

Forskerne tror at Uranus ble truffet av et stort objekt tidlig i sin historie. Dette slo planeten over ende og ga det dens merkelige orientering.

Den kaldeste planeten

Fra rommet ser Uranus slett ut, og mangler de fargerike båndene av skyer og stormer som Jupiter og Saturn har, men nyere undersøkelser viser at det nok finnes bånd og virvler dypere ned i atmosfæren.

Men det er målt vinder i opp til 900 kilometer i timen på Uranus og temperaturen kryper ned til minus 224 grader Celsius. Dermed er Uranus den aller kaldeste planeten i solsystemet.

Forskerne tror at det ytterste laget av skyer er metan og det innerste av vanndamp. Under atmosfæren består Uranus av is og en kjerne av stein.

Uranus’ ringer er smalere enn ringene til Jupiter og Saturn. Så langt er 27 måner oppdaget. De to største månene er Titania og Rhea.

Sjeldent med gjester

I 1986 fikk Uranus besøk av romsonden Voyager 2. Den studerte Uranus' atmosfære og sammensetning, skyer og vær, ringsystemet og månene. Voyager 2 oppdaget to av ringene og 10 av Uranus’ måner.

Det er for tiden ingen planer om å sende flere romsonder til Uranus.

Den fjerne isgiganten kan sees fra jorda uten teleskop eller kikkert. Men den lyser svakt så forholdene må være ideelle, uten lysforurensing fra bebyggelse eller månen.

Kilde: De 8 Planetene, Wikipedia