Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Flom i Norge: Foto: GLB/NVE
GLB/NVE

Når katastrofen inntreffer

Satellitter kan hjelpe oss før og etter naturkatastrofer. 

Naturen på jorden kan være nådeløs. Vi mennesker har ikke kontroll på naturkreftene og vi har ikke mye å stille opp med i kamp mot disse. Men satellitter kan varsle naturkatastrofer. Det er nå mulig å oppdage små bevegelser i jordskorpen og i fjellsider. Etter hvert som vi får nyere og bedre satellitteknologi vil det bli enklere å overvåke, og å varsle flom, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Når en storm er på vei brukes satellitter som observerer jorda. Disse satellittene har mange instrumenter slik at forskerne kan se på mange ting samtidig. Når en kraftig orkan beveger seg over land, kan man se hvordan den ser ut, hvor den er og hva som skjer på bakken under. Dette er veldig viktig for å kunne se hvor stormen er på vei og for å finne ut hvor det er behov for mest hjelp.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Satellittbilde av stormen Ivan. Foto: NOAA.</para></section>

Satellittbilde av stormen Ivan. Foto: NOAA.

Når katastrofen allerede har skjedd, er det fortsatt en del ting som kan gjøre forskjell for oss mennesker. Hvor gode redningsaksjoner får vi til? Hvor raskt kan hjelpen finne frem? Hvor stor skade har skjedd? Hvor er det behov for mest hjelp? Satellitter kan ha løsningen på dette.

Bilder fra rommet kan være veldig viktige når redningsinnsatsen skal styres etter for eksempel et kraftig jordskjelv eller en orkan. Det er særlig når katastrofeområdet ligger vanskelig til at satellittbilder er til stor nytte.

Søk og redning

Navigasjon-satellittene som kalles Galileo-satellittene har supernøyaktige klokker og søk- og redningstranspondere. Dermed kan satellittene fange opp signaler fra nødpeilesendere, for eksempel på skip, over hele verden og formidle dem til redningssentraler for raskere hjelp enn det man tidligere kunne.

På Svalbard er det en søk- og redningsstasjon. Galileosatellittene plukker opp signaler fra nødstedet, og sender informasjonen via bakkestasjonen på Svalbard til de forskjellige redningssentralene. Med denne bakkestasjonen får redningssentralene raskere en god posisjonsbestemmelse av personer i nød.

Relaterte linker

Hæ?

hva betyr forskjellige ord og uttrykk? Her får du en enkel forklaring på vanskelige ord
  • Magnetfelt

  • Satellitt

  • Jordobservasjon

  • Satellittkommunikasjon

  • Satellittnavigasjon

  • Galileo

  • Copernicus

  • Bakkestasjoner