Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA og NASAs romsonde Solar Orbiter skal undersøke sola i ekstremt høy oppløsning og gå nærmere den enn noen annen romsonde. Illustrasjon: ESA/AOES
ESA/AOES

Solen vår

Den store, runde, gule solen vår er egentlig en stjerne, og alle stjernene vi kan se på himmelen om natten er forskjellige variasjoner av en sol som vår. De andre stjernene vi ser på nattehimmelen er også mange milliarder kilometer borte. 

På nært hold ser de nokså like ut som vår egen sol. Da kan det jo tenkes at det kanskje kan finnes stjerner der ute med planeter kretsende rundt seg med liv akkurat som på jorden.

Alt på jorden er helt avhengig av solen for å kunne overleve. Solen gir oss varme og energi. Solen er altså helt nødvendig for oss, men den kan også være farlig.

Solens energi

Vi sier ofte at solen brenner og mange tror at det er derfor den er så varm og lys. Det er riktig at den gløder og lyser, men den brenner faktisk ikke. For at noe skal kunne brenne, må det være luft og i verdensrommet er det ikke luft. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>De ulike lagene på sola. Fra innerst til ytterst er det kjernen, strålingssonen, konveksjonssonen, fotosfære, kromosfære, og korona. Illustrasjon: NASA</para></section>

De ulike lagene på sola. Fra innerst til ytterst er det kjernen, strålingssonen, konveksjonssonen, fotosfære, kromosfære, og korona. Illustrasjon: NASA

I kjernen av solen er det veldig varmt. Solen består blant annet av stoffet som heter hydrogen og det stoffet er tett pakket sammen. Så tett pakket sammen at hydrogenatomene kolliderer med hverandre med en voldsom kraft og blir til helium. Når dette skjer frigjøres også små lyspartikler som heter gammastråler.

Det er denne energien som gjør solen strålende og som gir liv til jorden. Hvert sekund blir ca. 700 millioner tonn hydrogen dannet til helium og omtrent 4 millioner tonn masse blir til gammastråling.

Er det uendelig med hydrogen i solen? Nei, hydrogenet blir brukt opp og solen vil til slutt bli en hvit dverg . Heldigvis skjer ikke dette før om ca. fem milliarder år.

Solstormer og romvær

Det kan faktisk være storm på solen. Selv om solen er vanvittig langt unna jorden, kan disse stormene noen ganger være så kraftige at de påvirker oss. Det kaller vi for romvær.

Det som skjer er at under disse voldsomme utbruddene på solen kastes store mengder stråling, partikler og gass ut i verdensrommet.  Noen ganger kastes de i retning jorden, men heldigvis vi er vi skjermet mot mesteparten av disse skadelige partiklene og den skadelige strålingen. 

Det er takket være vår atmosfære og vårt magnetiske skjold (magnetosfæren), som blokkerer for nettopp dette.

 

Relaterte linker

Hæ?

Hva betyr forskjellige ord og uttrykk? her får du en enkel forklaring på vanskelige ord
  • Dvergplaneter

  • Å gå i bane

  • Korona

Visste du at...

Sola består av omtrent 99.86% av solsystemets masse. Planetene, månene og resten av himmellegemene utgjør altså bare 0,14% av solsystemets masse.