Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Månen. Foto: ESA.
ESA

Månen vår

Hvor kom månen fra? Har den alltid gått i bane rundt jorden? 

De fleste astronomene tror at månen egentlig har vært en del av jorden. De mener at jorden kolliderte med en stor stein for mange milliarder år siden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Månen sett fra romstasjonen. Foto: ESA.</para></section>

Månen sett fra romstasjonen. Foto: ESA.

Denne steinen som har fått navnet ”Theia”, var så stor at den skapte en voldsom eksplosjon på jorden. Store mengder støv og stein ble kastet ut i rommet og dette ble dannet til en skive rundt jorden. Kanskje så denne skiven ut som ringene til Saturn? Etter hvert samlet steinene og støvet seg til en klump som vi i dag kaller for månen.

Månefaser

Månen ser ofte veldig forskjellig ut fra tid til annen her nede fra jorden. Du har vel sett at månen noen ganger er stor, gulaktig og rund, mens andre ganger så er den smal og buet og likner en avklippet negl? Noen ganger ser den ut som en halvsirkel. Man kan nesten tro at det ikke er samme ting vi ser på!

Hvorfor kan månen se så forskjellig ut? Det skyldes rett og slett at lyset på månen kommer fra solen. Sollyset treffer månen og sendes videre ned mot jorden. Fordi månen er rund (egentlig er den svakt eliptisk) og ikke flat, så er det bare halvparten som blir lyst opp av solen. Denne siden av månen har da det som vi kaller dag, mens den andre siden som er mørk har det vi kaller natt.

Fordi månen går rundt jorden, så er det slik at vi noen ganger ser hele dagsiden og andre ganger både natt- og dagsiden. Når vi bare ser dagsiden, så er det fullmåne. (Altså sirkelen er helt fylt av ”dagslyset”). Da er månen helt rund. Når man så vidt ser litt av dagsiden og nesten bare nattsiden, så er månen bare en smal, buet stripe. Dette kalles faktisk nymåne eller nemåne.

Når vi ser halvparten av både natt- og dagsiden så er det halvmåne. Halvparten er mørk og halvparten er opplyst. Det er 29 dager mellom hver fullmåne, nesten like lenge som en måned. Ordet måned kommer derfor fra ordet måne. 

Relaterte linker

Hæ?

Hva betyr forskjellige ord og uttrykk? her får du en enkel forklaring på vanskelige ord
  • Dvergplaneter

  • Å gå i bane

  • Korona

Månekonge?

Det er en mann som sier at han eier månen. Amerikaneren Dennis Hope mener at han kan selge tomter på månen, og tjene penger på dette gjennom selskapet sitt som heter ”Lunar Embassy”. Hvis man kjøper en slik tomt så får man et eierbevis og et kart over tomten. Men de fleste synes det er tullete. For ingen på jorden kan eie månen! Beviset du får er verdt like mye som om du skulle lage det selv, så man kan vel si at det hele er lureri.