Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Lenker for lærere

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Christer Fuglesang på romvandring utenfor romstasjonen i 2006. Foto: NASA/ESA</para></section>

Christer Fuglesang på romvandring utenfor romstasjonen i 2006. Foto: NASA/ESA

 Andøya Space driver med romrelatert undervisning for alle målgrupper – fra barnehagebarn og skoleelever til lærere og universitetsstudenter. 

ESERO Norway er et program som Andøya Space Education drifter på vegne av den europeiske romorganisasjonen ESA, for å tilby spennende og relevant etterutdanning, romfartsbaserte skoleaktiviteter og skoleprosjekter for både elever og lærere.

Den europeiske romorganiasjonen ESA har egne nettsider og kurs for lærere, samt informasjonspakker og animasjoner laget spesielt til bruk for undervisning på videregående trinn. (På engelsk.)

Den amerikanske romorganisasjonen NASA har egne nettsider og ressurser for undervisning om rommet ot naturfag på alle trinn, fra barneskole til universitetsnivå. (På engelsk.)