Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Lenker for lærere

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Christer Fuglesang på romvandring utenfor romstasjonen i 2006. Foto: NASA/ESA</para></section>

Christer Fuglesang på romvandring utenfor romstasjonen i 2006. Foto: NASA/ESA

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, NAROM, sine ressurser for undervisning, hovedsaklig til bruk i naturfag i videregående skole.

Den europeiske romorganiasjonen ESA har egne nettsider og kurs for lærere, samt informasjonspakker og animasjoner laget spesielt til bruk for undervisning på videregående trinn. (På engelsk.)

Den amerikanske romorganisasjonen NASA har egne nettsider og ressurser for undervisning om rommet ot naturfag på alle trinn, fra barneskole til universitetsnivå. (På engelsk.)