Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

OS-NMA – Galileos neste skritt mot sikker og pålitelig posisjonsbestemmelse

Europa er i ferd med å starte testingen av en helt ny tjeneste for autentisering av den åpne navigasjonstjenesten i Galileo. Tjenesten vil gjøre det mulig å verifisere at Galileo-signalene som benyttes for å beregne posisjon og tid er ekte og sanne. Tjenesten heter OS-NMA, som er en forkortelse for Open Service Navigation Message Authentication .

Hva er OS-NMA ?

Globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS), som det europeiske Galileo, brukes av mange, og i store deler av samfunnet. Stadig flere samfunnsviktige anvendelser er avhengige av pålitelig posisjon og presis tid. Åpenbare bruksområder er tradisjonell navigasjon i luften, på sjøen eller på vei. I tillegg spiller GNSS en viktig rolle i stedbaserte tjenester, tingenes internett, sporing og i selvkjørende farkoster.

Gjennom distribusjon av nøyaktig tid inngår systemene også som infrastrukturelementer i andre samfunnskritiske tjenester i telekommunikasjon-, finans- og energiforsyningssektoren. Et bortfall av satellittnavigasjonssystemer, for eksempel på grunn av jamming og narring (spoofing), kan få store konsekvenser for samfunnet og den enkelte brukeren.

Ved jamming hindres GNSS-mottakeren i å motta GNSS-signalene. Men med narring (spoofing) sendes falske GNSS-lignende signaler som en mottaker vil ta i bruk i kombinasjon med eller i stedet for de ekte signalene. Ved jamming forhindres posisjons- eller tidsbestemmelsen, mens narring kan føre til en forfalsket posisjon eller tid.

I faglitteraturen er det beskrevet forskjellige måter for å håndtere jamming og narring. Disse metodene forutsetter ofte bruk av profesjonelle GNSS-mottakere og -antenner og er dermed ikke egnet for massemarkedet. EU kommer derfor med en ny måte å beskytte enkle mottakere mot narring eller forfalskning av navigasjonsmeldinger via Galileo OS-NMA.

OS-NMA skal, via digitale signaturer eller tilsvarende protokoller, sikre at brukerne kan kontrollere at de har mottatt navigasjonssignaler og -data fra de ekte Galileo-satellittene. Galileo er det første satellittnavigasjonssystemet som innfører en slik tjeneste. 

Hvem kan ha nytte av OS-NMA?

Bruksområdene til OS-NMA er mange. På den ene siden skal tjenesten brukes i elektronisk kjørebok for å forbedre påliteligheten til kontroll av lastebilsjåførens hviletid. Andre bruksområder kan være multimodal transport (kombinasjon av tog-, sjø- og veitransport) eller transport av verdifullt og farlig gods. Kjøretøysporing og flåtestyring er også potensielle anvendelsesområder. Finansbransjen og energisektoren kan bruke autentisert tidsstempling av hendelser.

Planer

Etter planen skal den interne testfasen avsluttes ved utgangen av første kvartal 2021 og dokumentasjon av tjenesten og brukergrensesnittet (Interface Control Document – ICD) skal da bli publisert. ICD beskriver signalene som sendes og hvordan de skal tolkes. Dette gjør det mulig for produsenter å integrere OS-NMA i sitt utstyr. Deretter følger en fase med offentlig testing av tjenesten.

Det er knyttet store forventninger i markedet til OS-NMA. EU forventer at dette vil være med på å styrke Galileo sin posisjon ift. de andre satellittnavigasjonssystemene GPS, Glonass og Beidou.

 

Videre lesning

European Commission. (2017). COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/224 of 8 February 2017 (CS Implemeting Act). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D0224

Fernandez-Hernandez, I., Rijmen, V., Seco-Granados, G., Simón, J., Rodríguez, I., & Calle, J. (2016). A Navigation Message Authentication Proposal for the Galileo Open Service. Navigation - Journal of The Institute of Navigation63. https://doi.org/10.1002/navi.125

Fernández-Hernández, I., Walter, T., Alexander, K., Clark, B., Châtre, E., Hegarty, C., Appel, M., & Meurer, M. (2019, januar). Increasing International Civil Aviation Resilience: A Proposal for Nomenclature, Categorization and Treatment of New Interference Threats. ITM 2019: International Technical Meeting of The Institute of Navigation. https://elib.dlr.de/127030/

Gutierrez, P. (2020). Galileo to Transmit Open Service Authentication. Inside GNSS15(1), 24–27.