Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

GPS week number rollover - konsekvenser

Klokkene i GPS nullstilles 6. april. Hva betyr det for deg?

Telleverket i GPS-systemet er konstruert slik at i underkant av hvert 20. år, må det nullstilles. Midnatt mellom 6. og 7. april 2019 skjer det igjen og kan ha konsekvenser for deg som bruker av GPS.

Enkelte er bekymret for store konsekvenser ved at GPS «går ned» eller gir feil informasjon når dette skjer. Erfaringer fra forrige gang telleverket ble nullstilt, i 1999, tyder på at for det store flertallet av brukere vil dette ikke merkes. 

Likevel skal du være bevisst på situasjonen. De som eier og drifter GPS-systemet vil sørge for at alt går som det skal på sendersiden, men ansvaret for at en GPS-mottaker håndterer omleggingen ligger hos eier eller bruker av mottakeren. Amerikanske Homeland Security anbefaler de som bruker GPS som kilde til nøyaktig tid i kritisk infrastruktur om å passe spesielt på dette. 

Nye mottakere, eller eldre mottakere med oppdatert programvare, vil ha større sannsynlighet for å klare nullstillingen uten problemer enn en gammel mottaker som ikke er oppdatert. Produsent eller leverandør av en GPS-mottaker vil kunne svare på hvordan produktet er testet for dette og hva som eventuelt bør gjøres for å være på den sikre siden. 

Norsk Romsenter anbefaler at både personer og organisasjoner analysere sin egen avhengighet av GPS og grad av sårbarhet. Dette er det også satt fokus på i regjeringens PNT-strategi. Ut i fra denne analysen bør brukerne vurdere hva som er relevante tiltak.

Noen relevante tiltak kan være:

  • Undersøke hos produsent eller leverandør om mottakeren er oppdatert.
  • Hvis ikke den er oppdatert, undersøke mulighetene for å oppdatere eller eventuelt kjøpe nytt utstyr.
  • Legg en plan B. Ha backup i form av systemer og verktøy som ikke er basert på GPS.

Se forøvrig GPS sin offisielle hjemmeside www.gps.gov

Fakta: Hva skjer egentlig?

Funksjonaliteten i satellittnavigasjonssystemer som GPS, er basert på svært nøyaktig måling av tid. Derfor er alle satellittene utstyrt med atomklokker som følger en tidsskala kalt GPS systemtid. GPS-systemtid er igjen basert på tidsskalaen UTC (USNO). GPS-systemtid er en kontinuerlig tidsskala der et tidspunkt angis med et ukenummer og antall sekunder som har gått siden midnatt mellom lørdag og søndag.

Ukenummeret det er snakk om her, er ikke det vi er vant med fra kalenderen. Det er et GPS-ukenummer som fremkommer ved at det telles fra 0 til 1023, altså 1024 uker. Uke nummer null startet 6. januar 1980. Med 52 uker i året tilsvarer 1024 uker ca. 19,7 år. Telleverket hadde derfor kommet til 1023 21. august 1999 og måtte begynne på nytt med ny uke null. Dette kalles «week number rollover». 

Nå nærmer vi oss på nytt denne situasjonen. De 10 bit-ene som er tilgjengelig for uketelling nulles og begynner på nytt midnatt mellom 6. og 7. april 2019. 

Hva gjør myndighetene?

GPS er et militært system som eies av USA og driftes av det amerikanske luftforsvaret. Norske myndigheter har ikke noe ansvar for at systemet fungerer i Norge.