Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
GSA

EGNOS-tjenester

EGNOS leverer tre operative tjenester:

  • EGNOS Open Service (OS) tilbyr korreksjoner for mer nøyaktig posisjon, fritt tilgjengelig for alle
  • EGNOS Safety-Of-Life (SoL) er en sikkerhetskritisk tjeneste for luftfarten
  • EGNOS Data Access Service (EDAS) tilbyr EGNOS-data til registrerte brukere via internett

EGNOS OS (Open Service)

Hovedformålet med den åpne EGNOS-tjenesten er å gi GPS-brukere med egnet utstyr økt nøyaktighet i posisjonsbestemmelsen gjennom bruk av differensielle korreksjoner. Den økte nøyaktigheten åpner for nye anvendelsesområder, eksempelvis innen stedsbaserte tjenester, og fører også til effektivisering innen for eksempel presisjonslandbruk.

EGNOS SoL (Safety-Of-Life)

I tillegg til økt nøyaktighet, gir det sikkerhetskritiske SoL-tjenesten også integritetsinformasjon til brukerne. Tjenesten er designet for luftfarten, og tilfredsstiller kravene for innflygingsprosedyrene «Approaches with Vertical Guidance» (APV-I) og «Category I» (CAT I) presisjonsinnflyging definert av Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO). Det må̊ utarbeides, godkjennes og publiseres prosedyrer for den enkelte fly- eller landingsplass, og inngås en avtale (EGNOS Working Agreement) før tjenesten formelt kan benyttes.

I mars 2019 ble tjenesteområdet utvidet nordover til å dekke opp til 72 °N, og tjenesten dekker nå hele fastlands-Norge.

EGNOS EDAS (EGNOS Data Access Service)

EDAS-tjenesten tilbyr registrerte brukere GNSS-observasjonsdata fra EGNOS-referansestasjonene, samt korreksjons- og integritetsmeldinger både i sanntid og ettertid via internett. Tjenesten kan brukes i en rekke anvendelsesområder, inkludert forskning og utvikling (FoU) og tilvirkning av nye tjenester.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Overordnet arkitektur for EDAS-tjenesten (EGNOS Data Access Service (EDAS) Service Definition Document Issue 2.2).</para></section>

Overordnet arkitektur for EDAS-tjenesten (EGNOS Data Access Service (EDAS) Service Definition Document Issue 2.2).

For flere detaljer om tjenestene, henvises det til Service Definition Document (SDD):