Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Aktører innen satellittnavigasjon

Norske aktører innen satellittnavigasjon finnes både innenfor bygging og drift av satellitter, og innenfor utstyrs- og tjenesteleverandører. I tillegg kommer premissgivere og myndigheter som bl.a. Luftfartstilsynet, Kystverket, Kartverket, Sjøfartsdirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og flere departementer. 

Retningslinjer og standarder for bruk av de globale satellittnavigasjonssystemene besluttes i internasjonale fora. For luftfart og maritim sektor er henholdsvis ICAO (International Civil Aviation Organization) og IMO (International Maritime Organization) blant de viktigste premissgiverne.

Norske nisjer relatert til navigasjonssatellitter

Kongsberg-gruppen er Norges største aktør innen romvirksomhet med en rekke aktiviteter innenfor satellittnavigasjon:

 • Kongsberg Space Electronics (tidl. Norspace) i Horten utvikler komponenter til bruk ombord i satellittene. Selskapet har levert FGUU (frequency generator and upconverter unit) og søk-og redningstranspondere til Galileo-satellittene.
 • Kongsberg Seatex har levert monitorstasjoner for EGNOS og sensorstasjoner til monitorering av signaler fra Galileo-satellittene.
 • For drift av bakkebasert GNSS-infrastruktur på norsk territorium har Kongsberg Satellite Service flere kontrakter både for Galileo og EGNOS.
 • Kongsberg Defence Systems leverer komponenter til Ariane-rakettene som flere ganger har skutt opp Galileo-satellitter.

Tjenesteleverandører og støttesystemer for større posisjonsnøyaktighet og integritet

GNSS-tjenesteleverandører og -støttesystemer omfatter etablering av tilleggsinfrastruktur for å kunne levere tjenester som forbedrer posisjonsnøyaktigheten til brukere av de globale satellittnavigasjonssystemene (GPS, GLONASS, Galileo og BeiDou) og for å øke påliteligheten i posisjonsbestemmelsen gjennom integritetsinformasjon. 

 • Kartverket leverer tjenester for landbaserte brukere med behov for posisjonsbestemmelse med nøyaktighet på desimeter- og centimeternivå.
 • Kystverket kringkaster integritets- og korreksjonsdata for GPS-satellitter fra 12 stasjoner langs norskekysten.
 • Avinor benytter et satellittbasert system for presisjonsinnflyging, SCAT-1. Systemet er installert på 14 lokale lufthavner. I tillegg har Avinor og Norsk Luftambulanse en lang rekke innflygingsprosedyrer basert på signaler fra GPS+EGNOS med ESSP som ansvarlig Air Navigation Service Provider.
 • Fugro Norway tilbyr bl.a. en kommersiell global høynøyaktighetstjeneste til maritime brukere.
 • Indra Navia utvikler GBAS (Ground Based Augmentation System) som er et støttesystem for GPS som muliggjør presisjonsinnflyging og landing basert på GPS. 

Produkter til sluttbrukere som baserer seg på bruk av signaler fra navigasjonssatellitter

På brukersiden skiller vi mellom fritids- og profesjonelle brukere av tjenester for posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse (PNT).

Innenfor anvendelse og utnyttelse av satellittbaserte navigasjonstjenester finner vi i dag fremstående norske aktører innenfor maritime anvendelser, veiprising, søk og redning, elektronisk sporing, flåtestyring, kartleggingsteknologi og landingssystemer for luftfarten.

 • Locus Solutions AS har levert multi-GNSS-mottakere til svært mange ambulanser og brannbiler samt flåtestyringssystem til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).
 • Jotron AS utvikler og produserer nødpeilesendere med GNSS for maritime brukere.

Norske nedstrømsprodukter mot massemarkedet er i hovedsak relatert til stedsbaserte tjenester på smarttelefoner.