Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Aktører innen satellittnavigasjon

Norske aktører innen satellittnavigasjon finnes både oppstrøms i verdikjeden: bygging og drift av satellitter og nedstrøms i verdikjeden: utstyrs- og tjenesteleverandører. I tillegg kommer premissgivere og myndigheter som bl.a. Luftfartstilsynet, Kystverket, Kartverket, Sjøfartsdirektoratet, Norsk kommunikasjonsmyndighet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norsk Romsenter, Forskningsrådet og departementer.

For et globalt system som satellittnavigasjon med global bruk i standardiserte former besluttes retningslinjer og standarder for bruk i internasjonale fora. For luftfart og maritim sektor er henholdsvis ICAO (International Civil Aviation Organization) og IMO (International Maritime Organization) blant de viktigste premissgivere.

Norske nisjer relatert til navigasjonssatellitter

Kongsberg-gruppen er Norges største aktør innen romvirksomhet med en rekke oppstrømsaktiviteter innenfor satellittnavigasjon:

  • Kongsberg Norspace i Horten utvikler komponenter til bruk ombord i satellittene. Selskapet har levert FGUU (frequency generator and upconverter unit) og søk-og redningstranspondere til Galileo-satellittene.
  • Kongsberg Seatex har levert monitorstasjoner for EGNOS og sensorstasjoner til monitorering av signaler fra navigasjonssatellittene til Galileo.
  • For drift av bakkebasert GNSS-infrastruktur på norsk territorium har Kongsberg Satellite Service flere kontrakter både for Galileo og EGNOS.
  • Kongsberg Defence Systems leverer komponenter til Ariane-rakettene som i tre omganger har skutt opp fire Galileo-satellitter samtidig.

Tjenesteleverandører og støttesystemer for større posisjonsnøyaktighet og integritet

GNSS-tjenesteleverandører og -støttesystemer omfatter etablering av tilleggsinfrastruktur for å kunne levere en tjeneste som forbedrer posisjonsnøyaktigheten lokalt/regionalt til eksisterende satellittnavigasjonssystemer (GPS, GLONASS, Galileo og BeiDou) i tillegg til støttesystemers integritetsinformasjon. 

  • Statens Kartverk leverer tjenester for landbaserte brukere med behov for posisjonsbestemmelse med desimeter og centimeters nøyaktighet.
  • Kystverket kringkaster integritet og korreksjonsverdier til GPS-satellitter. Den norske DGPS kjeden består av 12 stasjoner langs norskekysten.
  • Avinor benytter et satellittbasert system for presisjonsinnflyging, SCAT-1. Dette er installert på 14 lokale lufthavner.
  • Fugro Norway tilbyr bl.a. en kommersiell global høynøyaktighetstjeneste til maritime brukere.

Produkter til sluttbrukere som baserer seg på bruk av signaler fra navigasjonssatellitter

På brukersiden skiller vi mellom fritids- og profesjonelle brukere av PNT-tjenester (posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse).

Innenfor anvendelse og utnyttelse av satellittbaserte navigasjonstjenester finner vi i dag fremstående norske aktører både innenfor maritime anvendelser, veiprising, søk og redning, elektronisk sporing, flåtestyring, kartleggingsteknologi og landingssystemer for luftfarten.

Norske nedstrømsprodukter mot massemarkedet er i hovedsak relatert til stedsbaserte tjenester på smarttelefoner.