Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Satkom-markedet

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>L-bånd-antenne ved ESAs Redu bakkestasjon. Foto: ESA.</para></section>

L-bånd-antenne ved ESAs Redu bakkestasjon. Foto: ESA.

Satellittkommunikasjon står for over 70 prosent av romrelatert omsetning i Norge, over 4, 2 milliarder kroner i 2011.

Satellittkommunikasjon er den mest kommersielt orienterte delen av alle romaktiviteter. Mer enn halvparten av romomsetningen på verdensbasis kommer fra bygging og oppskyting av telekom-satellitter.

Hvert år skytes det opp 20-30 nye geostasjonære kommunikasjonssatellitter, og det finnes i dag mer enn 300 satellitter i geostasjonær bane.

Satkom-tjenester og anvendelser er det største området innen romvirksomhet og er en stor pådriver for romteknologi og utvikling.

Tar vi med bæreraketter, brukerterminaler og andre spesialtjenester, kan verdien på det verdensomspennende satkom-markedet beregnes til å være verdt 100 milliarder euro.

Dette er et marked som har vokst hurtig og kraftig. Landene som tar del i ESAs ARTES-program (blant andre Norge), hadde en global markedsandel for geostasjonære satellitter på 35 prosent mellom 2006 og 2011. Dette var en oppgang fra 25 prosent fra årene 2001 og 2005.