Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Tilstede for næringslivet

En av Norsk Romsenters viktigste oppgaver er å hjelpe norske bedrifter til å vinne kontrakter i ESAs programmer.

Det er ikke enkelt for en liten norsk bedrift å finne veien gjennom gangene i den store internasjonale romfartsindustrien, men det må til for å få de riktige kontaktene og kontraktene.

Den europeiske romorganisasjonen ESA er vårt  viktigste virkemiddel. Norge er fullt medlem av ESA og dette medlemskapet forvaltes av Norsk Romsenter. Gjennom ESAs programmer kan verden åpne seg. ESA har også et eget kontor for små og mellomstore bedrifter.

Norsk Romsenter har fyldig kunnskap om ESAs programmer og muligheter. Vi har et stort kontaktnett og kan gi råd om hva din bedrift bør bruke tid og penger på og hvor dere ikke bør satse.

Norsk Romsenter disponerer også hvert år nasjonale følgemidler innen romvirksomhet. Norske bedrifter eller institutter som skal gjennomføre utviklingsprosjekter med tanke på fremtidige romleveranser, brukerutstyr eller utnyttelse av data fra satellitter, kan søke på disse midlene.

Les mer om følgemidler her.

Hva gjør du?

Det er viktig å huske på at satsning på romvirksomhet er langsiktig og gir avkastning på sikt. En slik satsning må være forankret hos toppledelsen.

Romsenteret samarbeider med bedriftene om strategier og hvordan og hvor de passer inn i romvirksomheten. Jo bedre vi forstår hvordan bedriften tenker, jo bedre kan vi hjelpe i forhold til ESA.

Ta kontakt med oss. Det er viktig for Romsenteret å bli kjent med både små og nye bedrifter. Noen ganger vil produktet eller bedriften din være moden nok til at arbeidet med å få innpass i ESAs programmer kan begynne. Andre ganger er det behov for at begge bør modnes litt. Uansett får du råd fra oss.

Hva kan du få igjen?

Nåløyet i ESA er smalt, men det er likevel 30 til 50 norske aktører som deltar i organisasjonens programmer årlig.

  • Du kan få helt eller delvis finansiert et prosjekt og et ESA-stempel som gir deg en referanse få andre referanser kan konkurrere med. ESAs ulike prosjekter kan du finne i EMITS-databasen
  • ESA har egne ”Announcement of Opportunities” hvor industrien kan få støtte (normalt 50 %) til egne prosjektforslag.
  • Gjennom ESA-samarbeidet kan du få etablert internasjonale kontakter som kan resultere i kontrakter innen ESA eller andre i det kommersielle rommarkedet.
  • Teknologi eller annet utstyr utviklet for rommet, kan ofte brukes i andre næringer, og for norsk industri ser vi særlig etter slike synergieffekter.

Norge er kanskje det land i Europa som har størst samfunnsnytte av romvirksomhet. Muligheten for synergieffekter med maritim og annen industri har vært en viktig faktor for bedriftene som er med i ESA-programmene.

Norsk Romsenter gjør en årlig måling av effekten av Norges innsats i ESA-programmene. I 2018 viste denne en ringvirkningsfaktor på 4,5. Det vil si at for hver krone norsk industri fikk i kontrakter med ESA og Norsk Romsenter, ble det skapt en tilleggsomsetning (ringvirkning) på 4,5 kroner. En betydelig del av dette er ringvirkninger utenfor romvirksomhet, men i tilstøtende "avanserte markeder" som forsvar, flyindustri, medisinsk utstyr og maritim/offshore.

Norsk romindustri har organisert seg i en egen forening: Norsk Industriforening for Romvirksomhet (Nifro).

Nifro arrangerer medlemsmøter om ulike tema av felles interesse, samt taler industriens sak ovenfor beslutningstakere på Stortinget og i forvaltningen, inkludert Norsk Romsenter.