Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Årets følgemidler

Norsk Romsenter disponerer hvert år nasjonale følgemidler innen romvirksomhet.

Formålet med tilskuddsordningen er å:

  • Bidra til at norske bedrifter og forskningsinstitusjoner oppnår et teknologisk nivå slik at Norge kan høste fra og nyttiggjøre seg norsk medlemsskap i den europeiske romorganisasjonen ESA, EU og andre internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet 
  • Bidra til å utvikle rombaserte varer, tjenester og anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov på en effektiv og kostnadsbesparende måte, inkludert deltagelse i utviklingsprosjekter fra offentlige virksomheter og etater.

Styret i Norsk Romsenter godkjente på sitt møte den 20 desember 2018 fordelingen av 22,9 millioner kroner i følgemidler for 2019. Midlene er foreslått fordelt på 24 kontrakter til 27 ulike aktører:

Kongsberg Space systems (Kongsberg), Kongsberg Spacetec (Tromsø), Kongsberg Satellite Services (Tromsø), SIOS (Longyearbyen), EDInsights (Oslo), Indra Navia (Oslo), NIVA (Oslo), Fugro Satellite Positioning (Oslo), FFI (Kjeller), Kongsberg Seatex (Trondheim), Kongsberg Norspace (Horten), TSAT (Fornebu), NTNU Institutt for elektriske systemer (Trondheim), Universitetet i Oslo, Kratos Norway AS (Fornebu), Tromsø Geofysiske observatorium (Tromsø), Nammo Raufoss AS (Raufoss), Eidel AS (Eidsvoll), NIBIO (Ås), Eikland Energy AS (Asker), NILU (Kjeller), Norut (Tromsø), Multiconsult (Tromsø), Met.no (Oslo), Idletechs AS (Trondheim), Ispas AS (Moss), UiB Birkelands-senteret (Bergen). 

Utlysning av følgemidler er en gang pr år. Tidsfrist for å søke om følgemidler for 2020 er 31. oktober klokken 16:00. Søknader sendes folgemidler@spaceagency.no.

Budsjett-teksten i statsbudsjettet gir en hovedretning som vil tillegges stor vekt ved fordeling av midlene. Det tas forbehold om Stortingets godkjennelse av budsjettforslaget. Dette behandles normalt av Stortinget i desember. Norsk Romsenters styre godkjenner fordelingen på sitt desember møte og kontrakter kan underskrives når Norsk Romsenter mottar sitt tildelingsbrev fra NFD (departementet).  

Her finner du alle relevante dokumenter for en søknad om følgemidler.

De nasjonale følgemidlene er komplementær med Norges internasjonale samarbeid om romvirksomhet og skal bidra til bedre utnyttelse av investeringen vår deltagelse i ESA og EUs programmer representerer. Ordningen er et sentralt virkemiddel for å legge til rette for god industriretur i ESAs programmer.

Målgruppen er norske bedrifter og forskningsmiljøer som har eller kan få leveranser til internasjonal romvirksomhet, både på grunnlag av Norges medlemskap i ESA og på grunnlag av kontrakter i det kommersielle rommarkedet, samt innen EUs satsing på tjenesteutvikling eller anvendelsesområder av stor betydning for Norge.

Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norske høyteknologiske miljøer.