Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonalt brukerforum for Copernicus

Norge har siden 2015 vært medlem av EUs jordobservasjonsprogram Copernicus. Det norske Copernicus-sekretariatet sitter ved Norsk Romsenter, og representanter fra Norsk Romsenter, Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet stiller i de europeiske Copernicus-komiteene.

Norge har også satt av midler til nasjonal utrulling av Copernicus-programmet og implementering av satellittdata i offentlige tjenester.

Nasjonalt brukerforum for Copernicus (NBF) ble opprettet i 2020 som et samarbeid mellom Norsk Romsenter og Miljødirektoratet. NBF er knyttet opp mot det europeiske Copernicus User Forum, og har som formål å minske avstanden mellom norske aktører og utviklingen av programmet.

Copernicus skal være et brukerdrevet program, og det er viktig for norske delegater å være godt orientert om nasjonale brukerbehov, (samt å gi oppdatert informasjon om programmet til miljøene).

NBF vil møtes minst én gang i året og ellers holdes løpende oppdatert på hva som skjer i programmet. Det er delegatene til Copernicus User Forum, fra Norsk Romsenter og Miljødirektoratet, som er kontaktpunkt og står for organiseringen av NBF.

Vår visjon er: «Nasjonalt brukerforum skal sikre Norge bedre innsikt i, samhandling rundt, og påvirkning på, Copernicus-programmet»

For mer informasjon, kontakt

Agnès Moquet-Stenback, Miljødirektoratet
tlf: +47 966 21 489

Ola Nordbeck, Norsk Romsenter
tlf: +47 974 91 906

Begge er norske Copernicus User Forum-delegater.

Her kommer informasjon om:

Copernicus-systemet
Aktiviteter, arrangementer og støttefunksjoner
Nasjonale aktiviteter og tjenester
Presentasjoner fra tidligere nasjonale brukerforum