Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonalt brukerforum Copernicus: Presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra Nasjonalt brukerforum for Copernicus.

 

Brukerforum 24.-25. mars 2021

Agenda

Atmosfæretjenesten

Klimatjenesten

Landtjenesten

Nasjonalt bakkesegment - status og veien videre

Nytt fra Brussel

Status Copernicus

Havtjenesten

CopRelay Hav

CopRelay SIOS

CorRdiNet

Destination Earth

Operational land cover mapping at continental scale and 10 m resolution over Europe (ELC10)

S1-NRT-Middelhavet

Sentinel-2 Blom

Sentinel-2 Terranor

Sentinel-2 S&T

Sentinel-5P NILU

Kommende utlysninger

 

Infodag 22. oktober 2020

Romsenteret informerer

Andre prosjekter

Post 74

Copernicus bretjeneste (NVE)

Miljødirektoratets arbeid med Copernicus

Copernicus-prosjekter ved NIBIO

Copernicus-prosjekter (Kongsberg Spacetec)

Flomtjenesten (NVE og NR)

Havis (MET)

Pollenvarslingstjeneste (NILU)

Sanntidsprosessering Sentinel-1 (KSAT)

Satellittmålinger av vulkansk aske (MET)

Satellittdata.no (MET)

Sentinel 1-2-3 (Kartverket)

Snøtjeneste og innsjøistjeneste (NR og NVE)

Værvarsling og verifikasjon med SAR (MET)

 

 

12. mars 2020

Agenda NBF

Innledning fra Miljødirektoratet 

Status og framtidige planer i Copernicus

Norsk involvering i Copernicus-tjenestene:

- NIBIO i Landtjenesten

- MET i Hav, Atmosfære og Klima

- NILU i Atmosfære og Klima 

- NERSC i Havtjenesten 

Kommende utlysninger i tjenestene 

Copernicus brukerstøtteaktiviteter 

Nasjonalt brukerforum – utforming og veien videre 

Utvikling av det norske bakkesegmentet:

To presentasjoner: En her og en her.

Presentasjoner fra Copernicus Relays

- SIOS 

- CoRdiNet 

Introduksjon nye Sentineler