Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Visste du...

at Norge er ett av 22 medlemsland i den europeiske romorganisasjonen ESA og at nesten alle pengene vi innbetaler i diverse programmer og avgifter, får vi tilbake i form av industrikontrakter?

at verdien av ESA-deltakelsen langt overstiger verdien av industrikontrakter og kompetanse? For hver krone Norge investerer i rommet, får norsk industri nesten fem kroner tilbake i ekstraomsetning.

at ESAs aktiviteter koster hver innbygger i medlemslandene bare 10 euro i året?

at norsk romindustri har rundt åtte millilarder kroner i omsetning?

at unge nordmenn kan få jobb som trainee i den europeiske romorganisasjonen ESA? Og at det er plass til flere?

at over halvparten av alle variabler som måles i klimaforskningen, er avhengig av rombaserte systemer?

at EUs store klima- og jordobservasjonsprogram Copernicus er utviklet i samarbeid med ESA? Det samme gjelder EUs satellittnavigasjonssystem Galileo.

at verdens største nedlesingsstasjon for satellitter i polar bane ligger på Svalbard? SvalSat drives av Kongsberg Satellite Services (KSAT). ESA har vært en svært viktig faktor for at KSAT har klart å skaffe seg posisjonen selskapet har i markedet i dag.

at georadaren Rimfax som sitter på NASAs neste Mars-rover er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt i samarbeid med norsk industri? Teknologien de har utviklet skal også brukes på ESAs Mars-rover i form av georadaren Wisdom.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Testing av antennen til den norske bakkeradaren RIMFAX på Svalbard. RIMFAX skal sitte på NASAs nye rover Mars2020. Foto: NASA/FFI</para></section>

Testing av antennen til den norske bakkeradaren RIMFAX på Svalbard. RIMFAX skal sitte på NASAs nye rover Mars2020. Foto: NASA/FFI

at Norge har egne satellitter? Telenor har store telekommunikasjonssatellitter og staten har små skipsovervåkingssatellitter. I tillegg finnes det norsk teknologi ombord hundrevis at fartøyer og satellitter som andre land eier eller vi eier i felleskap med ESA.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NorSat-1 in orbit. Illustration: Snøball</para></section>

NorSat-1 in orbit. Illustration: Snøball

at Norge bygger egne bæreraketter? Med finansiell hjelp fra ESA, har Raufoss-bedriften Nammo utviklet en unik hybridrakett som skal brukes til å skyte opp småsatellitter. Raketten bruker en kombinasjon av fast og flytende brensel og er mye mer miljøvennlig enn andre rakettyper.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Nammos rakett Nucleus. Illustrasjon: Nammo.</para></section>

Nammos rakett Nucleus. Illustrasjon: Nammo.