Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Andøya Space

Oppskyting av forskningsraketter, satellitter og ballonger. Undervisningssenter romfart.

Industri/kommersiell virksomhet
Norge

Andøya Space skyter opp sonderaketter og forskningsballonger på Andøya og Svalbard. Kundene inkluderer NASA, JAXA, DLR og ESA, samt nasjonale og internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner. Andøya Space eier og opererer atmosfæreobservatoriet ALOMAR på Andøya og er tilholdssted for European Space Camp og andre utdanningsprosjekter. Andøya Space planlegger å bygge Andøya Spaceport, en kommersiell oppskytningsbase for små satellitter. 

Andøya Space AS er eid 90 % av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og 10 % av Kongsberg Defence & Aerospace, et datterselskap i Kongsberg Gruppen ASA. Andøya Spaceport er et heleid datterselskap i konsernet Andøya Space AS.

Postadresse: Postboks 54, 8483 Andenes

Telefon: 76 14 44 00

www.andoyaspace.no

Latitude
69.2944
Longitude
16.03
Address
8483 Andenes