Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Gruppen som den norske deltakeren Line Bogan var med i under sommerkurset på International Space University i 2019. Foto: ISU/C. Barrett
ISU/C. Barrett

Var internasjonal romstudent i sommer

Line var norsk deltaker på årets sommerkurs ved International Space University.

International Space University (ISU) holder til i Strasbourg i Frankrike og tilbyr mastergradstudier innen romfart og romteknologi.

Hver sommer holder ISU også sommerkurs i ni uker for studenter med bachelorgrad.

Du kan søke om stipend til ISUs sommerkurs hos Norsk Romsenter.

Men hvordan søker man seg til romuniversitetets sommerkurs, og hva skjer der?

En av to norske deltakere

Line Stensby Bogan søkte seg til sommerkurset ved ISU fordi hun er interessert i luftfart og romfart.

- Jeg følger mange organisasjoner innen disse emnene på sosiale medier og så at Norsk Romsenter delte en lenke om ISUs sommerkurs. Det var midt i blinken for meg, så jeg sendte inn en søknad til ISU, sier Line.

Hun hadde allerede en bachelorgrad i luftfartsfag fra Universitetet i Tromsø, og en mastergrad i samfunnssikkerhet og kriseledelse fra Nord Universitet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Line Bogan i Strasbourg i Frankrike under ISUs sommerkurs i 2019. Foto: L. Bogan</para></section>

Line Bogan i Strasbourg i Frankrike under ISUs sommerkurs i 2019. Foto: L. Bogan

I tillegg hadde Line jobbet et halvt år på Andøya Space Center.

- Der fikk jeg se flere rakettoppskytinger, noe som bare økte interessen min for romfart, sier Line.

Til søknaden til ISU trengte hun to anbefalingsbrev, noe hun fikk fra sin nåværende og tidligere arbeidsgiver. Hun måtte også skrive et motivasjonsbrev, som forklarte hvorfor hun søkte seg til sommerkurset.

Line var en av to norske studenter som kom inn på årets sommerkurs. Da opptaket var klart søkte Line om Norsk Romsenters stipend, som dekker oppholdet ved ISU.

Lokalindustri, Mars, sola og byplanlegging

Sommerkurset til ISU holdes på ulike steder over hele verden. I år skjedde det på ISUs egen campus i Strasbourg i Frankrike.

- Vi var 127 deltakere fra hele verden, og ble delt inn i fire grupper som skulle skrive et prosjekt innen hvert sitt tema, sier Line.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Pionerenes Hall ved International Space University i Strasbourg i Frankrike. Foto: L. Bogan</para></section>

Pionerenes Hall ved International Space University i Strasbourg i Frankrike. Foto: L. Bogan

En av gruppene undersøkte hvordan vi kan komme oss raskere til Mars, mens en annen så på hvordan svermer av satellitter kan forske på sola. Den tredje gruppen undersøkte hvordan satellitter kan hjelpe byplanlegging.

- Gruppeprosjektet som jeg var med på het "Enhancing industrial space competitiveness – global trends and local positioning", og så på hvordan det lokale næringslivet kunne bli en del av romindustrien, og hvordan de kunne bruke teknologi eller data fra rommet, sier Line.

Hvordan få lokalindustrien opp i rommet

For eksempel fant Lines gruppe ut at glassindustrien i Strasbourg kunne lage varmeskjold til bæreraketter, mens den kjemiske industrien kunne fremstille komposittmaterialer eller drivstoff til bruk i rommet.

- Også den avanserte farmasøytiske og medisinske industrien i området kunne bidra til romindustrien, samt bruke romteknologi til forskning og nye produkter og tjenester, sier Line.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Også vingårdene rundt Strasbourg kunne bruke satellitter for å forbedre vindrueavlingene. Foto: L. Bogan</para></section>

Også vingårdene rundt Strasbourg kunne bruke satellitter for å forbedre vindrueavlingene. Foto: L. Bogan

Til og med vinprodusentene i regionen kunne forbedre drueavlingene sine ved hjelp av satellittdata.

Norsk Romsenter støtter norske bedrifter som vil inn i romindustrien. Det gjør også den europeiske romorganisasjonen ESA gjennom ESA BIC Norge.

Kan brukes over hele verden

- Anbefalingene vi gjorde var spesifikke for Grand Est-området rundt Strasbourg, men vi brukte som basis en indeks over global konkurranseevne fra World Economic Forum som i praksis kan benyttes over alt, sier Line.

Denne indeksen identifiserer hvilke industrier i området som har potensial til å komme inn i romindustrien, og matcher disse med trender innen romindustrien.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Line Bogan (i mørk genser og lys bukse i midten av bildet) med gruppen hun jobbet sammen med under sommerkurset ved International Space University i 2019. Foto: L. Bogan</para></section>

Line Bogan (i mørk genser og lys bukse i midten av bildet) med gruppen hun jobbet sammen med under sommerkurset ved International Space University i 2019. Foto: L. Bogan

- Eksempler på slike trender er den økte bruken av masseproduserte og kommersielt tilgjengelige deler, mer miljøvennlige drivstoffer og kjemiske prosesser, samt gjenbruk av bæreraketter, sier Line.

Nye venner og forbindelser

Deltakerne på ISUs sommerkurs var fra 21 til 57 år gamle, noen helt nyutdannete, andre med lang fartstid, med ulik faglig bakgrunn og jobber innen romindustrien.

- Programmet var spennende og utfordrende, både for de som var nye og de som ønsket seg ny inspirasjon. Men kanskje det beste ved sommerkurset var de gode vennskapene som oppstod mellom deltakerne, og de mange nye forbindelsene som vi slik fikk med folk i ulike deler av romindustrien, sier Line.

I dag jobber Line med droner for Luftfartstilsynet, men utelukker ikke jobb i romindustrien i fremtiden.

Norsk Romsenter har mange muligheter for studenter og nyutdannete, både hos den europeiske romorganisasjonen ESA og NASA. Du kan lese mer om det her.

Det blir ny søknadsrunde for ISUs sommerkurs neste år. Se videoen over for mer informasjon.

Kontakt

Line Stensby Bogan – Seksjon for ubemannet luftfart - Luftfartstilsynet - 958 22 281