Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Tradisjonsrikt satellittsamarbeid videreføres

Norge var en av Inmarsats grunnleggere. Nå er Inmarsat partner i norsk satellittprosjekt.

De to nye norske satellittene i Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) skal sørge for toveis bredbåndskommunikasjon til nordområdene.

Kundene til disse tjenestene blir både private og offentlige instanser, og sivile og militære aktører.

Space Norway, som er et norsk statlig selskap under Nærings- og fiskeridepartementet, står bak de nye norske satellittene, sammen med satellittoperatøren Inmarsat og det norske Forsvarsdepartementet.

Norge var lenge en av Inmarsats største partnere. Nå er Inmarsat en betydelig partner i Norges nye satellitter.

Norge var en av grunnleggerne

Inmarsat begynte som den mellomstatlige organisasjonen International Maritime Satellite Organization (INMARSAT).

- Denne organisasjonen ble grunnlagt i 1976 på initiativ fra flere land for å forbedre kommunikasjonen til havs ved hjelp av satellitter, sier Arvid Bertheau Johannessen, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter.

Norge var med i hele etableringsprosessen av organisasjonen og en av grunnleggerne.

- Norge var så aktive at da organisasjonen startet i 1979, var vi den fjerde største eieren, etter USA, Sovjetunionen og Storbritannia, sier Johannessen.

Telenor - største eier for en tid

Inmarsat eier og driver geostasjonære kommunikasjonssatellitter for maritim bruk. Dette var det første mobile kommunikasjonssystemet som hadde global dekning, og var derfor lenge enerådende til havs.

I 1999 ble organisasjonen gjort om til et privat selskap, Inmarsat Ltd., med medlemslandene som eiere.

- Televerket, og senere Telenor, representerte Norge i det nye selskapet. Etter hvert kjøpte Telenor seg opp i eierandel og var en stund den største eieren, sier Johannessen.

Televerket eide og drev også Eik Jordstasjon i Lund kommune i Rogaland, og tilbød satellittkommunikasjonstjenester til kunder globalt.

- I starten hadde de primært maritime kunder, men etter hvert også i stor grad tjenester til land-mobile brukere og flyselskaper. I flere år var Eik Jordstasjon den stasjonen som håndterte mest trafikk fra Inmarsat-satellittene i hele verden, sier Johannessen.

Brukt av store norske rederier

I 2006 solgte Telenor alle aksjene i Inmarsat for 906 millioner kroner. I dag er verken den norske stat eller Telenor en aktør på eiersiden i Inmarsat.

Andre norske aktører selger fortsatt tjenester via Inmarsat sine satellitter, og Inmarsat har en betydelig avdeling i Ålesund, kalt Inmarsat Solutions.

Det er Inmarsats verdensomspennende nettverk for høyhastighetsbredbånd, kalt Global Xpress, som med de nye norske satellittene nå får solid dekning også i nord.

- Inmarsats geostasjonære satellitter har begrenset dekning i nordområdene og her vil ASBM-satellittene, som skal operere i høyelliptiske baner, supplere for full dekning, sier Johannessen.

Global Xpress brukes av både skip og fly, og av private så vel som offentlige aktører. Siden satellittbredbåndet i Arktis blir en utvidelse av Inmarsats allerede eksisterende tjenester, kan kundene fortsette å bruke de samme mottakerne og utstyret som de allerede har.

- Flere store norske rederier bruker Global Xpress, så norske kunder får glede av det nye høyhastighetsbredbåndet, sier Johannessen.

Også Rupert Pearce, sjefen for Inmarsat, er fornøyd.

- Jeg takker Space Norway for muligheten til å levere Global Xpress i Arktis. Norge har vært en sterk strategisk partner for Inmarsat i mange år, og er hjem til et av våre mest avanserte sentre for forskning og utvikling, sier Pearce i en pressemelding.

Første norske satellitter med SpaceX

Inmarsats kunder omfatter både private selskaper, organisasjoner og offentlige etater, også norske.

- Men selve nyttelastene til Inmarsat og de offentlige etatene i samarbeidet, som Forsvarsdepartementet, er helt separate på satellittene, sier Johannessen.

Ifølge ham kan de nye bredbåndssatellittene ikke bare sørge for bedre kommunikasjon og flere og mer varierte kommersielle aktiviteter i nord, men også økt sikkerhet.

- Norge har et stort ansvar for blant annet søk og redning i vidstrakte havområder i Arktis, og derfor er det viktig å ha gode kommunikasjonsmuligheter her. Det er dessuten et strategisk fortrinn at Norge har sin egen nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur i nord, sier Johannessen.

De to ASBM-satellittene skytes opp i 2022 og blir de første norske satellittene til å bli skutt opp av romselskapet SpaceX.

Kontakt

Arvid Bertheau Johannessen – Seniorrådgiver, satellittkommunikasjon – Norsk Romsenter – 950 38 958