Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Tempus Pro er en enhet for telemedisin som hjelper helsepersonell å stille diagnose via mobil- eller satellittnettet. Foto: Sistema d’Emergències Mèdiques CC BY-SA 3.0 IGO
Sistema d’Emergències Mèdiques CC BY-SA 3.0 IGO

Telemedisin for rommet redder pasienter på jorda

Vil gi hjelp i fjerne strøk og på lange romferder.

Telemedisin er teknologi og metoder som gjør det mulig for helsepersonell å teste og behandle pasienter over satellittforbindelse, mobilnettverket eller internett.

Dette er spesielt nyttig når legen er langt unna, når det er ekstremt viktig å komme i gang med behandlingen så raskt som mulig, når mange pasienter trenger hjelp på en gang, eller når legen må holdes atskilt fra pasienten på grunn av smittefare.

Tempus Pro er en slik telemedisinsk enhet. Den gjør at helsepersonell kan utføre undersøkelser ved hjelp av ultralyd, elektrokardiogram, eller se ned i svelget for å sette inn pustehjelp, og blant annet sjekke hjerterytme, blodtrykk, åndedrett og temperatur.

Alt dette gjøres på én skjerm, ved hjelp av én enhet som har alle funksjonene, som sender informasjonen over satellitt- eller mobilnettet, og som er liten og lett å ta med seg.

Brukes på astronauter etter landing

Tempus Pro ble utviklet av det britiske firmaet Remote Diagnostic Technologies (RDT) med støtte fra den europeiske romorganisasjonen ESAs program for nye produkter og tjenester (Business Applications programme).

Norsk Romsenter har mer informasjon for norske bedrifter om ESAs utviklingsprogrammer her.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESA bruker Tempus Pro til å sjekke helsen til astronauter etter at de har landet. Her er det franske Thomas Pesquet som testes. Foto: ESA</para></section>

ESA bruker Tempus Pro til å sjekke helsen til astronauter etter at de har landet. Her er det franske Thomas Pesquet som testes. Foto: ESA

Opprinnelig var Tempus Pro ment for bruk ombord i passasjerfly, men ESA så raskt potensialet for astronauter og i rommet.

I dag bruker legene ved ESAs astronautsenter i Köln i Tyskland Tempus Pro for å sjekke helsetilstanden til astronauter rett etter at de kommer tilbake til jorda fra romstasjonen.

På utlån fra astronautsenter

Men telemedisin har også vist seg å være nyttig under coronavirus-pandemien.

Et av de hardest rammete landene er Spania. Bare i Catalonia, nord i Spania, er mer enn 48 000 mennesker smittet.

Her er to Tempo Pro-enheter lånt ut fra ESAs astronautsenter til den catalonske helsetjenesten Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Tempus Pro kan blant annet måle blodtrykk, og temperatur, utføre EKG og ultralydundersøkelse. Foto: Sistema d’Emergències Mèdiques CC BY-SA 3.0 IGO</para></section>

Tempus Pro kan blant annet måle blodtrykk, og temperatur, utføre EKG og ultralydundersøkelse. Foto: Sistema d’Emergències Mèdiques CC BY-SA 3.0 IGO

Helsepersonell fra SEM fikk opplæring i å bruke Tempus Pro ved hjelp av trening over internett fra astronautsenteret i Köln.  

I Catalonia har de to enhetene fått plass i ambulanser slik at sykepleiere kan bruke dem til å jobbe sammen med spesialister i intensivmedisin som befinner seg på sykehuset.  

Øker sjansene for å overleve

En av sykepleierne som jobber med Tempus Pro i Catalonia er Borja Violant Gomez. Han er spesialist innen øyeblikkelig hjelp og intensivbehandling.

- Vi sier alltid at i nødsituasjoner kan selv de minste detaljene gjøre den største forskjellen, sier Gomez.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Telemedisin gjør at én lege kan hjelpe flere ambulanser på samme tid, få i gang behandling raskere, og redusere smitte. Foto: Sistema d’Emergències Mèdiques CC BY-SA 3.0 IGO</para></section>

Telemedisin gjør at én lege kan hjelpe flere ambulanser på samme tid, få i gang behandling raskere, og redusere smitte. Foto: Sistema d’Emergències Mèdiques CC BY-SA 3.0 IGO

Derfor gjør ethvert medisinsk hjelpemiddel som er raskere og enklere å bruke, og veier mindre og tar mindre plass, det mulig å gi bedre behandling utenfor sykehuset.

- Jobben vår går ofte ut på å kjøpe tid til vi kan få en diagnose for riktig behandling. Siden mange av pasientene våre er i en kritisk tilstand når vi kommer frem, gir raskere testing en økt sjanse for å overleve, sier Gomez.

Mer etterspørsel hos produsenten

Produsenten av Tempus Pro, det britiske firmaet RTD, opplever nå en økt etterspørsel av telemedisin-enhetene sine.

- Kundene våre sier at en av hovedgrunnene til at de ønsker seg en slik enhet er fordi Tempus Pro gjør det mulig å få hjelp av erfarne leger og spesialister, uten at disse er begrenset til å være i kun én ambulanse, eller må ut i et spesielt smittefarlig miljø, sier Arnaud Runge, ingeniør ved ESA.

Han var med på å utvikle Tempus Pro. - Igjen viser teknologi fra rommet hvor viktig den kan bli i dagliglivet på jorda, sier Runge.

Viktig for fremtidens ferder

ESA, NASA og de andre store romorganisasjonene utvikler bemannete romferder til månen og Mars allerede nå. 

I fremtiden vil astronauter på langtur måtte bli behandlet av kollegene sine i rommet, ved hjelp av telemedisinsk kontakt med jorda.

-Telemedisin er et viktig og nyttig verktøy i romfarten, men etter hvert som astronautene drar lenger vekk fra jorda, vil forsinkelser i telekommunikasjonen gjøre at de må kunne takle medisinske hendelser på egen hånd, sier Terje Sæhle.

Han er spesialist i luftfartsmedisin og leder ESA Medical Board, gruppen av leger som tar seg av romorganisasjonens astronauter, og utvelgelsen av disse.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Artemis er navnet på de nye romferdene som skal lande astronauter på månen for å forske og undersøke ressurser. Illustrasjon: NASA</para></section>

Artemis er navnet på de nye romferdene som skal lande astronauter på månen for å forske og undersøke ressurser. Illustrasjon: NASA

Under romferder til Mars vil kommunikasjonen med jorda være forsinket hver vei med fra 3 til 22 minutter.

- Dette begrenser nytten av telemedisin ved akutte hendelser som krever umiddelbar håndtering, men telemedisin vil fortsatt være viktig for medisinske problemer av lavere hastegrad, sier Sæhle.

Brukes i Norge hver dag

I Norge bruker vi telemedisin hver eneste dag.

- Dette gjelder ikke bare hendelser som assistanse fra fastlandet ved akuttmedisinske hendelser på Svalbard, eller til plattformer offshore, sier Sæhle.

Det omfatter også fastleger som konfererer med spesialister på sykehus, eller telekommunikasjon mellom ulike sykehus med forskjellig spisskompetanse.

Telemedisinske løsninger gjør også at pasienter kan unngår unødvendig sykehusinnleggelse og at eldre pasienter kan bo hjemme lenger.

- Det er sannsynlig at vi i fremtiden vil se økende bruk av robotkirurgi, samt avansert fjerndiagnostikk ved hjelp av kunstig intelligens, både på jorda og i rommet, sier Sæhle.

Kontakt

Terje Sæhle – Chairman – ESA Medical Board – terjesa @gmail.com