Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Største vannkilde i rommet

Den største mengden vann som er funnet i rommet går i bane rundt en fjern kvasar. Det viser at vann har eksistert i universets siden de aller tidligste tider.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Den helt spesielle vannkilden er både gigantisk, fjern og svært gammel, til og med i kosmisk målestokk.

Vannet finnes i form av vanndamp, og inneholder 100 000 ganger massen til vår egen sol. Vanndampen ligger mer enn 12 milliarder lysår borte.

Forskerne tror at vannet ble til da universet bare var 1,5 milliarder år gammel. Det betyr at universet har inneholdt vann helt siden barndommen.

Omgir et kjempemessig svart hull

Vanndampen går i bane rundt en kvasar, et svart hull som roterer og gir fra seg enorme mengder energi.

Det svarte hullet har en masse som tilsvarer 20 milliarder ganger sola vår, og spyr ut blant annet røntgen- og infrarød stråling.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Vanndampen sitter i en enorm sky av flere ulike former for støv og gass som blir slukt av det kjempemessige svarte hullet. Denne skyen er flere hundre lysår i diameter.

På grunn av den intense strålingen fra det svarte hullet, er vannet uvanlig varmt til å befinne seg i rommet. Forskerne tror den holder minus 53 grader.

Oppdaget av iskaldt instrument

Den fjerne kvasaren APM 08279+5255 ble oppdaget ved hjelp av et instrument som måler elektromagnetisk stråling som ligger mellom infrarød stråling og mikrobølger i spekteret.

Instrumentet kalles for Z-Spec og tilhører det ti meter store teleskopet Caltech Submilimeter Observatory på Hawaii.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

For å kunne gjøre målinger må Z-Spec kjøles ned til minst 0,06 grader innenfor det absolutte nullpunkt, det vil si minus 273,15 grader Celsius.

Et annet teleskop, kalt CCAT, holder på å bli bygget i Atacama-ørkenen i Chile.

Det skal også observere på millimeter- og submillimeter-bølgelender, og vil kunne se de aller første galaksene som ble dannet i universet.

Du kan lese mer om hvordan vann kan dannes langt ute i rommet, og om kvasarer, her:

Lys lager vann, Som 10 milliarder soler