Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Mars Ascent Vehicle skyter opp prøvene fra Mars (til venstre). Earth Return Orbiter (midten) fanger så inn prøvene i bane rundt vår røde naboplanet, frakter dem til jorda og frigir dem i en landingskapsel (til høyre). Grafikk: ESA/ATG medialab
ESA/ATG medialab

Slik skal Mars undersøkes på jorda

ESA og NASA skal hente hjem prøver fra Mars. Hva vil skje med disse?

Den europeiske romorganisasjonen ESA planlegger sammen med NASA å hente hjem prøver fra Mars til jorda.

- Hjemhenting av prøver fra Mars vil være et enormt fremskritt for utforskingen og forståelsen av historien til våre røde naboplanet og hele solsystemet. Denne kunnskapen vil også være til hjelp i planleggingen av senere romferder, sier Sanjay Vijendran, Mars Sample Return Campaign Coordinator hos ESA.

Ikke minst vil prøvene fra Mars kunne gi pekepinn på om liv noen gang utviklet seg der, og om det er finnes spor av dette i dag.

Prøvene skal tas av NASAs Mars2020-rover, som har norsk georadar og skytes opp sommeren 2020.

Så vil et landingsfartøy fra NASA, med en rover laget av ESA, lande i nærheten av prøvene, plukke dem opp og skyte dem opp i en forseglet kapsel i bane rundt vår røde naboplanet.

Her vil et hjemhentingsfartøy fra ESA fange inn kapselen med prøvene, frakte den tilbake til jorda, og slippe den ned i atmosfæren for landing. Men hva vil skje med Mars-prøvene på jorda?

Må ikke forurenses av jorda

Et av de største spørsmålene er hvordan de ekstremt verdifulle prøvene av stein, støv og gass kan analyseres uten at de forurenses av noe på jorda, og uten at noe fra Mars forurenser jorda.

Prøvene vil derfor først bli satt i karantene i et spesielt forseglet laboratorium, slik prøver fra månen ble på 1960- og 1970-tallet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik kan en kapsel for å hente prøver fra Mars se ut. Den har radiosender og laserreflektor for å finnes igjen etter landing på jorda. Foto: ESA/A. Le Floch</para></section>

Slik kan en kapsel for å hente prøver fra Mars se ut. Den har radiosender og laserreflektor for å finnes igjen etter landing på jorda. Foto: ESA/A. Le Floch

Her vil prøvene også kunne analyseres ved hjelp av metoder som ikke krever at de må åpnes. For eksempel kan prøvene bli undersøkt ved hjelp av røntgenstråler. Mars-støv som ligger utenpå rørene kan analyseres uten å åpne dem.

Når rørene så blir åpnet, vil et batteri av forhåndsbestemte analyser gi en detaljert katalog med informasjon om prøvene. Det vil deretter bli brukt til å utføre undersøkelser som er mer spesifikke for hver individuelle prøve.

Nøye valgt rekkefølge og analyser

Før prøvene kan åpnes vil de bli sterilisert ifølge internasjonale regler for beskyttelse av planeter. Det gjøres ved hjelp av oppvarming, bestråling eller kjemiske prosesser.

Siden steriliseringen kan endre noen av prøvene, vil enkelte undersøkelser måtte bli gjort i det forseglete laboratoriet før steriliseringen skjer.

- Noen av rørene vil måtte bli undersøkt raskt, fordi gass fanget i mineraler vil kunne reagere med de andre forbindelsene i prøven og endre dem, sier Elliot Sefton-Nash, som forsker på hjemhenting av prøver for ESA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Earth Return Orbiter fanger inn kapselen med prøver fra overflaten på Mars. Illustrasjon: ESA/ATG medialab</para></section>

Earth Return Orbiter fanger inn kapselen med prøver fra overflaten på Mars. Illustrasjon: ESA/ATG medialab

Men hele 75 prosent av alle analysene vil kunne gjøres etter at prøven er sterilisert.

Enkelte undersøkelsesmetoder vil bruke opp prøvene, mens andre vil endre eller påvirke dem. Heller ikke alle analysene kan brukes på alle prøvene, for de vil inneholde ulike typer stein, støv eller gass fra Mars.

Derfor vil rekkefølgen som prøvene undersøkes i være nøye planlagt. Det samme vil valget av analyser som gjøres og i hvilken rekkefølge de foretas. Ikke minst vil bestemmelsen av laboratorier over hele verden som best kan undersøke hvilke prøver, være et nøye overveid valg.

Norsk industri blir med til Mars

Stephanie Werner, professor ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk ved Universitetet i Oslo, er en av forskerne som kommer til å bruke Mars-prøvene i sitt arbeid. Hun var med på å velge landingssted for ESAs Mars-rover Rosalind, og er med i et internasjonalt prosjekt om en database for analyse av prøver fra vår røde naboplanet.

- Det er også mange interessante oppgaver for norsk romindustri på Mars Sample Return, både på roveren og returkapselen. Norsk Romsenter jobber for å posisjonere norsk industri for oppdrag til disse, sier Marianne Vinje Tantillo, fagsjef for romstasjon og utforsking ved Norsk Romsenter.

Eksempler på dette er teknologi som gjør at kommunikasjonsantennene på returkapselen peker mot jorda, og sensorer som gjør at robotikken på roveren fungerer som den skal.

- Så fort den norske deltakelsen i ESAs programmer er klarlagt ved ministermøtet Space19+ i november i år, vil de norske aktørene stå klare til å sette i gang med sine oppdrag, sier Vinje Tantillo.

Kontakt

Marianne Vinje Tantillo - Fagsjef, romstasjon og utforsking - Norsk Romsenter - 988 82 638