Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
En cube-satellitt i studentprogrammet Fly Your Satellite er klar for testing. Foto: ESA
ESA

Skyt opp din egen satellitt med ESA

ESA inviterer studenter til å bygge sin egen satellitt. Bli med!

Studentene i Orbit NTNU ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim bygger sin egen satellitt.

Denne satellitten heter SelfieSat og skal ta i mot bilder fra publikum for å ta selvportretter av dem i bane. Slik skal den lille studentsatellitten bringe rommet nærmere jorda.

Nå kan du også bygge din egen satellitt!

Den europeiske romorganisasjonen ESA inviterer studenter fra alle medlemslandene, inkludert Norge, til å sende inn forslag til satellittprosjekter. Programmet heter Fly Your Satellite.

Samme steg som store romprosjekter

I Fly Your Satellite bygger grupper av studenter en Cube-satellitt fra bunnen av. En slik satellitt består av en, to eller tre enheter som hver ikke er større enn 10 x 10 x 10 centimeter og ikke veier mer enn 1 kilo. 

Studentene formulerer selv hva satellitten skal undersøke, hvordan den skal gjøre dette, og med hva slags instrumenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Studenter bygger sin egen cube-satellitt i ESAs program Fly Your Satellite. Foto: ESA</para></section>

Studenter bygger sin egen cube-satellitt i ESAs program Fly Your Satellite. Foto: ESA

Så utformer studentgruppene satellitten sin, bygger den og instrumentene, setter instrumentene og satellitten sammen, og tester, verifiserer og dokumenterer det hele.

Hele prosessen følger et liknende mønster og har de samme stegene som ekte romprosjekter og bygging av store satellitter hos ESA..

Spesialforelesninger hos ESA

Men i Fly Your Satellite får studentene masse hjelp, tips og råd fra eksperter hos ESA i hvert eneste steg av prosessen.

De får også skreddersydd undervisning og kurs, samt tilgang til verktøy, arbeidsrom og utstyr som bare finnes hos romorganisasjonen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>I Fly Your Satellite får studentene spesialforelesninger ved ESAs akademi i Belgia. Foto: ESA</para></section>

I Fly Your Satellite får studentene spesialforelesninger ved ESAs akademi i Belgia. Foto: ESA

Denne undervisningen, byggingen og testingen vil finne sted hos ESAs eget utdanningssenter, ESEC-Galaxia i Belgia.

Studentene får her tilgang til blant annet et helt rent rom med spesielt utstyr for å teste satellitter og utsette dem for påkjenningene de må tåle under oppskyting.

Kan komme til romstasjonen

Satellittene i Fly Your Satellite skal gå i lav jordbane, blant annet fordi de kan bli satt ut i rommet fra Den internasjonale romstasjonen. Derfor må studentsatelittene også overholde kravene til sikkerhet som gjelder for romfartøy og eksperimenter som skal til romstasjonen.

Til slutt vil ESA tilby oppskyting av studentsatellittene til de gruppene som viser at satellitten deres har klart seg gjennom alle testene og at den overholder de tekniske og sikkerhetsmessige kravene.

Studentsatellittene vil bli skutt opp med en bærerakett av typen Vega, som brukes til å skyte opp små eller mellomstore nyttelaster. Eller studentsatellittene vil bli skutt opp til romstasjonen sammen med andre eksperimenter, og satt ut i bane derfra.

Når satellittene er vel oppe i rommet, får studentgruppene hjelp av ESA til å operere satellittene og lese ned dataene fra dem.

Til slutt skal studentgruppene analysere dataene, og presentere resultatene og det studentene har lært i programmet for de andre gruppene.

Søknadsfrist 13. oktober

Har du lyst å være med på Fly Your Satellite, sender du og gruppen din inn et forslag som beskriver satellittprosjektet deres inngående.

Du finner søknadssiden her og hva som må være med i prosjektforslaget her

Fristen for å søke til Fly Your Satellite går ut den 13. oktober 2019 kl 23:59 norsk tid!

Det blir flere runder med uttak. Gruppene som når frem til nest siste runde får komme til ESAs tekniske senter ESTEC i Nederland for å presentere prosjektet sitt for ESAs dommere og de andre kandidatgruppene. Dette vil skje i desember 2019.

For mer informasjon, se ESAs nettsider, eller send epost til cubesats@esa.int.

ESA har mange andre muligheter for studenter. Blant annet gjennom oppskytinger av sonderaketter, forskningsballonger og vektløse flygninger.

Du finner flere muligheter hos ESA som Norsk Romsenter kan hjelpe med her.

ESA ønsker seg flere norske studenter og nyutdannete. Les mer om det her.