Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Sikrere luftfart med forbedret GPS

Europas EGNOS-system skjerper GPS-signalene slik at fly kan lande sikrere på flyplasser som ikke har egne navigasjonssystemer for landing.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

For første gang kan rombaserte navigasjonssignaler brukes til å hjelpe piloter under landingsprosessen uten at det må etableres egne systemer på hver enkelt flyplass.

European Geostationary Navigation System (EGNOS) gjør nøyaktigheten bedre og informerer om feil i posisjonsmålingene.

Innen seks sekunder vil EGNOS også varsle om det er noe feil på satellittsignalene. I forrige uke ble systemet tilgjengelig for europeisk luftfart.

Ved å bruke tre satellitter for datadistribusjon og et nettverk på 40 bakkestasjoner, bidrar EGNOS til å forbedre GPS-signaler over hele Europa.

Pålitelige signaler

Signalene er ekstremt pålitelige, noe de trenger å være. Systemet er nå sertifisert av de europeiske luftfartsmyndighetene.

De åpne EGNOS-tjenestene ble lansert i oktober 2009. Det vil si at de kunne brukes av navigasjonsapplikasjoner hvor menneskers sikkerhet ikke er i fare, som personlig navigasjon, sporing av varer og presisjonsjordbruk.

Etter en lang godkjenningsprosess kan nå EGNOS bli brukt til formålet det egentlig var utviklet for, og gir luftfarten en måte å lede flyene sikrere ned på små flyplasser som ikke har råd til å investere i konvensjonelle presisjonslandingssystemer.

Bruken av EGNOS vil redusere forsinkelser, omflyginger og øke effektiviteten samtidig som det bedrer sikkerheten.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Ikke minst er dette viktig for et land som Norge, med mange værutsatte og små lufthavner. Systemet vil gjøre det mulig for både helikopterpiloter og flypiloter å lande sikkert under langt verre siktforhold enn i dag.

Mange småflyplasser har i dag frisiktslanding. Skal man lande i tåke, må man ha minimum 500 meter fri sikt. Med EGNOS i bruk vil det etterhvert holde med 70 meter sikt. EGNOS vil også gi en stor sikkerhetsforbedring for helikoptere i Nordsjøen.

Norge har etablert en EGNOS-stasjon på Svalbard og på Jan Mayen. Disse gjør at nesten hele Norge får dra nytte av EGNOS, bortsett fra på nordøstlige deler av Finnmark og Svalbard som behøver en stasjon som er plassert enda lenger nord og øst.

Kanskje på Bjørnøya

- Vi begynner å nærme oss taket på hvor mange stasjoner vi kan ha fordi det er mangel på land å plassere stasjonene på. Men vi jobber for å kunne få en stasjon på Bjørnøya også, sier Kjell Arne Aarmo, seniorrådgiver for satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

EGNOS-stasjonene i nord er bygget av Norge, men EU betaler driften fremover. Det er viktig for EU å ha et fullt utbygd EGNOS-nettverk i Europa.

Seksjonssjef for satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter, Steinar Thomsen, mener at vi vil få langt mer enhetlige systemer med EGNOS som er et tilsvarende system som det amerikanske WAAS. Dette har allerede vært benyttet med stor suksess i USA i flere år.

- Det kan på sikt redusere behovet for å bygge ut bakkebaserte systemer, som er dyre å drive. Satellittbaserte systemer er langt mer kostnadseffektive i områder med spredt bosetning og ikke minst i sjøområdene, sier han.

Kontakt:

Steinar Thomsen, Seksjonssjef for satelittnavigasjon ved Norsk Romsenter. Telefon: 22 51 18 30.