Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
London sett av satellitt om natten. Foto: ESA
ESA

Satellitter skal finne brudd på strømnettet

Det britiske prosjektet Enersyn bruker satellittdata for å sikre strømmen.

I dagens høyteknologiske samfunn møter også strømnettet nye utfordringer. Tidligere gikk strømmen bare i en retning, fra kraftverkene og ut til forbrukerne.

Men i dag finnes det forbrukere som kan produsere noe av strømmen sin selv, ved hjelp av solcellepaneler eller vindmøller. Og når det er mange elektriske fartøy som skal lades med strøm, belaster det strømnettet på en annen måte enn før.

- Systemene som fordeler kraft ble ikke bygget for slike nye teknologier, sier David Brain ved Powerline Technologies, et britisk firma som samarbeider med den europeiske romorganisasjonen ESA.

Det skaper derfor bekymringer hos kraftselskapene når strøm blir ført inn og ut av nettet på en måte som det ikke ble laget for å gjøre.

Prosjektet Enersyn

I tillegg driftes strømnettet fortsatt på ganske tradisjonelle måter. Det sitter få eller ingen måleinstrumenter på transformatorer og andre understasjoner med lav spenning. Bare i Storbritannia finnes det over en million slike trafoer.

- Oftest oppdager kraftselskapene ikke at det er strømbrudd på nettet før en kunde ringer og sier fra om det, sier Brain.

Derfor samarbeider Powerline Technologies med ESA i et prosjekt som heter Enersyn. Dette prosjektet utvikler en plattform som skal brukes til å holde øye med kraftlinjer, transformatorer og understasjoner i strømnettet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Når korte strømbrudd oppstår i nettet vil den nye plattformen måle den elektriske strømmen og spenningen på stedet flere hundre ganger per sekund. Slike korte strømbrudd skaper oftest få problemer i seg selv, men kan være tidlige tegn på mer alvorlige problemer i kraftnettet.

Atomklokker på navigasjonssatellittene

Enersyn støttes av ESAs Navigation Innovation and Support Programme (NAVISP). Det bruker også kunnskap fra Galileo, det nye europeiske satellittnavigasjonssystemet, som Norge er med i.

- I tillegg bruker vi maskinlæring og signalprosesseringsteknikker for kraftnett fra et tidligere prosjekt, for å kunne gi strømleverandørene best mulig oversikt over hva som skjer i nettet, sier Brain.

En nøkkel til å få Enersyn til å fungere, er å ha en helt nøyaktig og robust kilde til tidsbestemmelse, for å kunne tidsstemple dataene som systemet samler inn. Det trengs for å få et helt klart bilde av hva som foregår i strømnettet, og hvor og når det finner sted.

Enersyn har derfor utviklet en sensorprototype. Den er på størrelse med en skoeske og skal ta opp data fra nettet, og bruker ulike tidskilder ved å kombinere signalene fra flere navigasjonssatellitter.

Tidssignalene som navigasjonssatellittene sender ut er nøyaktige ned til en milliarddel av et sekund. Det er takket være avanserte atomklokker ombord på satellittene, et verdensomspennende bakkesegment som oppdager og retter på feil fra tidtakingen fra bane, sammen Storbritannias langbølgesystem for radio.

Enersyn-prosjektet har tidligere utviklet en protype for tidtaking i den nye plattformen. Nå jobber prosjektet med å utvikle data-algoritmer for maskinlæring og bygge flere sensorer.

Norsk handlingsplan for PNT-systemene

Å holde øye med strømnettet er bare en av de mange samfunnsviktige oppgavene som data fra navigasjonssatellittene kan brukes til.

Den nøyaktige informasjonen om posisjon, navigasjon og tid gjør at satellittnavigasjonssystemene er ekstremt viktige for mange samfunnsfunksjoner.

Transport, kommunikasjon, konstruksjon, sporing, redningsarbeid, finansielle transaksjoner og dataoverføringer er bare noen få av disse.

Norsk Romsenter med andre etater har derfor utarbeidet en handlingsplan for å kartlegge og begrense sårbarheten til disse systemene i Norge. Du kan lese mer om den her.

ESA har mange ulike programmer for utvikling av ny teknologi, ikke bare ved hjelp av satellittnavigasjonsdata, men også fra annen romteknologi. Norsk Romsenter hjelper til med å informere om disse programmene.

ESA åpnet også eget senter for innovasjon og oppstart i Norge i 2018.