Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Satellittdata sparte Norge millioner

Da Grímsvötn-vulkanen på Island hadde utbrudd i mai, sørget satellittdata for at norske fly likevel var i luften. Det sparte Norge for millioner av kroner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Etter at askeskyen fra Eyjafjallajökull-vulkanen på Island skapte flykaos og forsinkelser over hele Europa våren 2010, ble Etatsgruppe for vulkanaske (EVA) opprettet i Norge.

Denne gruppen består av representanter og fagfolk fra Luftfartstilsynet, AVINOR, Meteorologisk institutt og NILU. EVA organiserer og koordinerer overvåkingen av vulkansk aske i norsk luftrom.

Da Grímsvötn-vulkanen på Island hadde utbrudd i mai 2011, møttes etatsgruppen hver dag for å vurdere dataene og situasjonen i forhold til flytrafikken.

Trenger både observasjoner og modellberegning

- Vi fikk modellberegninger av vulkanutbruddet og askeskyen fra London Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC), men de gjaldt bare 6 timer frem i tid, og beregnet at askemengden over Vest-Norge ville stige over mengden som tillater flygning, sier Espen Slyngstad i Luftfartstilsynet og leder av EVA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Norge ligger langt fremme i forskningen på vulkansk aske. Eksperter ved NILU og Meteorologisk institutt foretok egne analyser som var basert på modellberegninger, kombinert med bakkemålinger og observasjonsdata fra satellitter.

- Disse analysene viste at mengden aske i norsk luftrom bare ville være en brøkdel av det som var antatt fra London VAAC, og under faregrensene for vulkanske askekonsentrasjoner, det ble derfor bestemt å holde luftrommet åpent for flytrafikk, sier Slyngstad.

Partikkelmålinger på bakken i Sør-Norge viste at det var en periode med vulkansk aske helt ned til bakken, og NILUs modellberegninger av askespredningen stemte godt med bakkemålingene.

Mange forsinkelser, kansellerte flyruter og millioner av kroner ble spart ved at det norske luftrommet ble holdt åpent.

Satellittdata var utslagsgivende

De vitale observasjonene kom fra blant annet den europeiske værsatellitten MSG-2 og SEVIRI-instrumentet ombord. Det ser gjennom skyer og har oppdatering av data hvert 15. minutt.

- Satellittdataene var helt utslagsgivende for beregningene av askespredningen og beslutningen om å holde luftrommet åpent, sier Kjetil Tørseth, forskningssjef ved NILU og representant i EVA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Instrumentene ombord i MSG-2 og andre satellitter som ble brukt i analysen er ikke laget spesielt for å se vulkansk aske, men kan likevel brukes til dette formålet.

Tørseth håper at det vil komme slike instrumenter i neste generasjons meteorologiske satellitter, og i noen av de nye europeiske miljøsatellittene i Sentinel-serien.

Norsk tjeneste for vulkansk aske

- Fordelen ved å bruke satellittdata til å analysere askeskyer, er at satellitter kan dekke enorme områder, oppdatere dataene sine ofte, og måle over et eventuelt skydekke, sier Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver for jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Satellittdata kan gi informasjon både om mengde og type aske, samt høydefordelingen. I tillegg kan satellittproduktene lett stilles til rådighet for en rekke brukere.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

NILU og Meteorologisk institutt har i 2010 og 2011 hatt et samarbeidsprosjekt for å lage en nasjonal strategi for operasjonell bruk av satellittdata for å vurdere askekonsentrasjonene i luftrommet ved vulkanutbrudd. Dette arbeidet har vært støttet med følgemidler fra Norsk Romsenter.

Fra før er Norge og norske forskere fra NILU en sentral del av den europeiske romorganisasjonen ESAs vulkanaskeprosjekt, SAVAA (Support to Aviation for Volcanic Ash Avoidance). Dette prosjektet leverer data om vulkanutbrudd og vulkansk aske til luftfartsmyndigheter over hele Europa.

- Men Norge, med sin nærhet til Island, kan ha spesielle nasjonale behov som det nye samarbeidsprosjektet og den operasjonelle tjenesten skal fylle, sier Moldestad.

Fremtidige vær- og skysatellitter

I tillegg støtter Norsk Romsenter gjennom følgemidler et utredningsprosjekt på de europeiske atmosfæresatellittene EarthCARE og Sentinel-5p.

De skal observere henholdsvis skyer og skydekke, og drivhusgasser og forurensinger i atmosfæren. Aktivitetene inkluderer forskere fra både NILU og Meteorologisk institutt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Fra 2007 har Norsk Romsenter også støttet Meteorologisk institutts prosjekt Aerokval, som utvikler et fremtidig regionalt operasjonelt system for varsling og overvåking av aerosoler og luftkvalitet i Norge.

- Det har vært helt vesentlig for Meteorologisk institutt i deres arbeid med vulkanutbrudd, sier Moldestad.

Du kan lese mer om hvordan satellitter er nyttige ved vulkanutbrudd her:
Satellitter og vulkaner, Satellitter ser askesky

Kontakt:

Dag Anders Moldestad ? seniorrådgiver innen jordobservasjon ved Norsk Romsenter ? 22 51 18 09 / 913 28 273