Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Romsenteret i koronatider

Vi har hjemmekontor og driften går som normalt. Les oppdateringer her.

På denne siden oppdaterer vi endringer i drift og andre konsekvenser som koronasituasjonen får for Norsk Romsenter og våre brukere. Siste oppdatering ligger øverst.

27. mars 2020

Små og mellomstore bedrifter som har kontrakter med ESA, kan få inntil 50 % av kontraktsverdien i forskudd. Det er ett av korona-tiltakene romorganisasjonen har satt i verk.

I normale tider møtes ESAs komitéer fysisk for å gjøre vedtak. Nå er det etablert midlertidige prosedyrer for å unngå forsinkelser i behandlingen av utlysninger og innkjøp.

En del søknadsfrister kan også bli forlenget ved behov.

ESA oppdaterer informasjon til bedrifter, institutter, forskningsinstitusjoner og ESA-landenes delegasjoner om utlysninger og innkjøp i webportalen EMITS, se under News.

26. mars 2020

ESA «parkerer» fire av sine vitenskapelige romsonder for å avlaste behovet for folk på operasjonssenteret ESOC i Darmstadt i Tyskland.

Romsondene det dreier seg om, er Cluster i bane rundt jorda, Exo Mars Trace Gas Orbiter og Mars Express i bane rundt Mars, og Solar Orbiter på vei mot sola.

Alle sondene går i stabile baner og trenger ikke kontinuerlig oppfølging fra operasjonssenteret. Ved å slå av de vitenskapelige instrumentene ombord, kan ESA kjøre svært redusert bemanning på operasjonssenteret i Darmstadt.

De få som er på jobb, kan konsentrere seg om å følge med på romsonder som er i faser som krever tettere kontroll og styring fra ESOC. I første omgang dreier det seg om BepiColombo. Den er på vei til Merkur og skal loses gjennom en banejustering i april.

ESA følger koronasituasjonen tett og vil gjenoppta driften av instrumentene så snart det er forsvarlig. Slik drifter ESA resten av romsondene og satellittene fra hjemmekontor.

Nedlesing av data fra solsatellittene IRIS og Hinode går som normalt på bakkestasjonen SvalSat på Svalbard.

18. mars 2020

Satellittbaserte tjenester er ett av 14 områder som er definert som samfunnskritiske funksjoner på Regjeringens liste.

Satellittnavigasjon, jordobservasjon og kommunikasjon må fungere for at samfunnet skal kunne opprettholde normal drift. Det er spesielt viktig i den situasjonen vi er i nå.

Norsk Romsenter drifter ikke satellittsystemene, men vi har god oversikt over nasjonale og internasjonale sivile satellittbaserte løsninger.

Våre fageksperter på romsikkerhet og romvirksomhet bistår myndigheter og andre berørte parter med faglige råd og anbefalinger ved behov.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for satellittbaserte tjenester.

Samferdselsdepartementet har koordineringsansvar for sivil radionavigasjonspolitikk, inkludert koordinering av oppfølging av regjeringsstrategien for PNT (posisjon, navigasjon og tid).

På s. 18 og s. 100 - 103 i denne rapporten fra DSB er den samfunnskritiske funksjonen til satellittbaserte tjenester mer utfyllende beskrevet.

12. mars 2020

Alle ansatt ved Norsk Romsenter har hjemmekontor.

Det betyr at driften går som normalt, men at Norsk Romsenter er stengt for besøk og alle fysiske møter er avlyst.