Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Realiser satnav-ideen din

Send inn en ny idé om hva satellittnavigasjon kan brukes til og kanskje får du hjelp til å gjøre ideen om til god butikk.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

I den åttende europeiske satelittnavigasjons-konkurransen kan folk med gode ideer foreslå nye måter å bruke teknologi for satelittnavigasjon på, og vinnerne får hjelp til å kommersialisere ideene.

Konkurransen har utviklet seg mye på åtte år. I begynnelsen var det en regional konkurranse, men nå har den utviklet seg til å bli en global affære, fordelt på 20 regioner.

Hver region tilbyr en pris til sine vinnere, fra en samlet pott på en million euro. Spesielle fagpriser sponset av industri og forskning kommer i tillegg. Den beste ideen av alle vinner Galileo Master-prisen på 20 000 euro og muligheten til å realisere prosjektet gjennom et seks måneders inkubasjonsprogram.

ESA gir også ut en pris til en idé som raskt kan omsettes til kommersiell suksess ved hjelp av teknisk og finansiell støtte fra ESAs inkubasjonssentre.

Tildigere vinnere har blant annet utviklet et innendørs navigasjonssystem for det største messeområdet i Paris (Expo Porte de Versailles), sanntids posisjonering med en centimeters presisjon ved bruk av GPS og Glonass og avsløring av ulovlig forurensing av drikkevann ved hjelp av EGNOS.

Ved ESAs inkubasjonssentre vil vinnerne få hjelp av ESAs eksperter, og ha tilgang til romteknologi og laboratorier. Disse sentrene er lokalisert i Nederland, Tyskland, Italia og Storbritannia. Et sjette senter åpnes i Belgia i år. Gjennom ESAs Technology Transfer Programme, vil vinnerne få hjelp til å skaffe videre finansiell støtte.

Konkurransen er åpen for selskaper, gründere, forskningsinstitutter, universiteter og individer fra hele verden fra 1. april til 30. juni 2011.

Mer informasjon om hvordan du kan delta finner du ut på konkurransens egne nettsider.