Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Galileo har gjort sitt inntog i moderne mobiltelefoner. Foto: GSA.
GSA

Raskere og tryggere på sykkel med satellittdata

En egen app og elektronisk navigatør hjelper nye syklister på veien.

På grunn av koronavirus-pandemien er det mange land som anbefaler folk å sykle i stedet for å ta offentlig transport med mye trengsel.

- Det betyr en stor økning av syklister på veien, og mange nye og uerfarne syklister, spesielt i byene, sier Tom Putnam til den europeiske romorganisasjonen ESA.

Han er selv en ivrig syklist. I 2015 startet han firmaet Beeline sammen med en annen syklist, Mark Jenner, med mål om å lage alternativer til navigasjonsappen Google Maps.

Google Maps er hovedsaklig laget for bruk i bil, og er ikke spesielt tilpasset syklister.

Tilpasser seg brukeren

Beelines nyeste sykkel-app bruker det amerikanske satellittnavigasjonssystemet GPS til å spore hvor brukernes smarttelefon befinner seg, for å gi dem nøyaktig posisjon. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Konstellasjon av satellitter i det europeiske navigasjonssystemet Galileo. Illustrasjon: ESA/J. Huart</para></section>

Konstellasjon av satellitter i det europeiske navigasjonssystemet Galileo. Illustrasjon: ESA/J. Huart

I tillegg advarer appen mot steder hvor det har skjedd mange trafikkulykker, og viser hvor det finnes spesiell infrastruktur som er nyttig for syklister.

Brukerne av appen deler informasjon om rutene med hverandre. Dette bruker appen sammen med en egen algoritme for å finne den beste ruten å komme seg fra A til B på med sykkel.

Ved hjelp av algoritmen lærer appen hva den enkelte brukeren foretrekker, slik at forslagene til rute tilpasses brukernes erfaringsnivå og trening.

Informasjonen som deles i appen gjør også at rutene er oppdatert med ny informasjon hele tiden. Som for eksempel når ny infrastruktur for syklister, om det er nye sykkelstier eller ny sykkelparkering, dukker opp.

Uten å måtte ta frem telefonen

Denne navigatøren kommuniserer med telefonen ved hjelp av Bluetooth slik at brukeren kan sykle og navigere samtidig, uten å måtte ta frem telefonen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Hvordan kan satellittdata hjelpe helsesystemet og samfunnet ellers under en pandemi. Grafikk: ESA</para></section>

Hvordan kan satellittdata hjelpe helsesystemet og samfunnet ellers under en pandemi. Grafikk: ESA

Den nye navigatøren og appen er tatt i bruk av både nye syklister og gamle pendlere, men også av firmaer som leverer varer på sykkel, slik at de kan komme seg raskere og lettere frem til kundene sine.

- Selv om appen og navigatøren er laget for alle typer syklister, jobber vi mye med å finne de tryggeste og beste rutene for nye syklister slik at de vil føle seg sikre og komfortable nok til å bruke sykkelen mer, sier Putnam.

Utviklet med hjelp fra romorganisasjon

Den nye sykkel-appen ble utviklet med støtte fra den europeiske romorganisasjonen ESA.

- Sykling har mange positive effekter for samfunnet og helsen til den enkelte, og på grunn av de nye retningslinjene for å redusere smittefare, har sykling bare blitt enda viktigere, sier Fausto Vieira.

Han er ingeniør ved ESA og teknisk leder for utviklingen av den nye sykkel-appen.

- ESA er glad for å kunne støtte utviklingen av denne teknologien fra Beeline, som har vist at den øker folks sykkelglede sammenliknet med andre og mye brukte navigasjonsplattformer, sier Vieira.

Norsk Romsenter støtter gode idéer

Både ESA og NASA støtter utviklingen av ny teknologi som skal behandle syke, hindre smitte og hjelpe bedrifter på fote igjen under korona-pandemien.

For eksempel en spesiell telemedisinsk enhet for ambulanser, nødrespirator for sykehus, ny mobilapp for å unngå butikker med kø, og en egen nettplattform for satellittdata som kan hjelpe i pandemien.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>RACE er ESAs internettplattform for jordobservasjonsdata som kan hjelpe i korona-pandemien. Illustrasjon: ESA</para></section>

RACE er ESAs internettplattform for jordobservasjonsdata som kan hjelpe i korona-pandemien. Illustrasjon: ESA

ESA og Norsk Romsenter er hele tiden på jakt etter gode idéer som bruker data eller teknologi fra rommet til nye produkter på jorda. Les mer om det her.

Norsk Romsenter støtter også videreutvikling av produkter og tjenester fra norske bedrifter som kan bli brukt i rommet. Mer informasjon finner du her.