Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Ormer og edderkopper på romstasjonen

Beboerne ombord på den internasjonale romstasjonen teller nå flere rundormer og to edderkopper. De er en del av nye eksperimenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Romfergen Endavor avsluttet nylig sin siste ferd i rommet. Blant annet leverte den et stort fysikkobservatorium, AMS-02, til den internasjonale romstasjonen.

AMS-02 skal finne antimaterie og mørk materie. Forskere over hele verden er med på prosjektet, som ledes av nobelprisvinner i fysikk, Samuel Ting.

Det norske firmaet Gamma Medica Ideas har levert teknologi til fysikkobservatoriet. Du kan lese mer om det her.

Også to edderkopper og flere rundormer ble levert til romstasjonen.

Må spinne i rommet

De to edderkoppene er av arten Nephila clavipes, og heter Gladys og Esmeralda. I naturen forekommer denne typen edderkopper hovedsakelig i tropiske og subtropiske strøk.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Gladys og Esmeralda skal hjelpe forskerne å finne ut mer om hvordan edderkopper spinner nettene sine, og hvordan denne prosessen påvirkes i vektløs tilstand.

De to edderkoppene har gift, men den er ikke farlig for mennesker. Gladys og Esmeralda får bananfluer som mat. Du kan se en video av edderkoppenes bosted her.

Forskerne undersøker også om bananfluenes utvikling er annerledes i vektløs tilstand enn på jorda. Både edderkoppene og bananfluene ser ut til å trives i sitt nye hjem.

Skal teste avansert mikroskop

Rundormer er virvelløse dyr som lever både i jord og vann, og som parasitter i andre dyr. Det finnes svært mange arter av dem og de er spredt over hele jorda.

En spesiell type rundorm, Caenorhabditis elegans, brukes innen vitenskapelig forskning som genetikk og biologi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Det er denne typen ormer som nå bor på romstasjonen.

De skal hjelpe forskerne og astronautene med å finstille et avansert lysmikroskop. Det er mulig at lysmikroskopet forstyrres av vibrasjoner ombord på romstasjonen.

Rundormene skal hjelpe til med å finne ut om dette faktisk er tilfelle, og om det går an å bøte på problemet.

Du kan lese mer om dyrene som har vært på romstasjonen her:

Edderkopper i rommet, Kibo ? Japans håp i rommet

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>