Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Norsk satellitt hjelper Japan

Den japanske kystvakten har fått tilgang til data fra den norske satellitten AISSat-1 og det norske AIS-instrumentet på romstasjonen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

AISSat-1 benyttes i dag av Kystverket til å overvåke skipstrafikken i havområdene utenfor Norge, men har noe kapasitet til global overvåking.

I forbindelse med naturkatastrofen i Japan, vil satellitten kunne gi japanske myndigheter bedre oversikt over skipstrafikken.

Kort tid etter det store jordskjelvet i forrige uke, bestemte styringskomiteen for AISSat-1, at den skulle omprogrammeres slik at den kunne være til hjelp i katastrofeområdene. Styringskomiteen består av representanter fra Kystverket, Forsvarets forskningsinstitutt og Norsk Romsenter - som er satellittens eier.

Bedre oversikt

- Vi gir nå den japanske kystvakten tilgang til disse dataene fortløpende. De har ansvaret for maritime søk- og redningsoperasjoner, og vi håper dette kan være et lite bidrag til bedret situasjonsoversikt i den ekstreme situasjonen de nå må håndtere, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket til Kystverkets nettsider.

AISSat-1 samler inn posisjon, kurs, fart, identifikasjon og andre data om skipstrafikken i det området den flyr over. Den dekker områdene rundt Japan 1-2 ganger per døgn, og vil spesielt være nyttig der det mangler landbasert infrastruktur og ute i åpne havområder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Data fra AISSat-1 bidrar også i norske myndigheters arbeid med å skaffe oversikt over norske skip i området ved Japan. I tillegg til den japanske kystvakten distribuerer Kystverket data direkte til de norske Hovedredningssentralene. Herfra kan redningsoperasjoner over hele verden ledes, og de kan dele informasjon med aktuelle samarbeidspartnere.

Norske skip

- Sammen med andre system, som meldingssystemet LRIT (Long Range Identification and Tracking), bidrar satellitten til å identifisere posisjonen til norske skip. Dette er svært nyttig i situasjoner hvor man kan være truet av radioaktive utslipp eller andre miljøfarer. Mandag ble det registrert rundt ti norskflaggede skip i Japan eller dets nærområder, sier Dimmen.

Avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter, Terje Wahl, forteller at dette viser hvor fleksibel AISSat-1 er og hvor raskt den kan programmeres.

- Satellitten ble opprinnelig laget for å dekke skipstrafikken nordområdene, men vi ser nå at den kan brukes til langt mer i de store havområdene.

Wahl legger til at det norskutviklede AIS-instrumentet på den internasjonale romstasjonen også er mobilisert for å bidra til å holde bedre oversikt over farvannene utenfor Japan.

AISSat-1 ble skutt opp i juli 2010, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket, Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk Romsenter og Kongsberg Seatex. Dataene leses ned ved KSATs bakkestasjon på Svalbard.