Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Norsk Romsenter befinner seg i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo.

Norsk Romsenter skifter engelsk navn

Norsk Romsenter har byttet sitt engelske navn fra Norwegian Space Centre til Norwegian Space Agency.

Da Norge ble medlem i European Space Agency i 1987, ble Norsk Romsenter opprettet som etat. På engelsk ble navnet oversatt til Norwegian Space Centre fordi det på denne tiden var vanlig å bruke betegnelsen Space Centre om nasjonale romsentre. 

I dag kan et senter være så mangt, for eksempel et vitensenter eller en oppskytingsbase, som Andøya Space Center.

 - Norsk Romsenter er et innarbeidet navn i Norge, men i internasjonale sammenhenger ser vi at det av og til kan være uklarhet knyttet til hvilken funksjon vi har. Derfor forandrer vi navnet vårt fra Space Centre til Space Agency, sier kommunikasjonsdirektør Marianne Moen ved Romsenteret.

 Hun presiserer at det norske navnet, Norsk Romsenter, vil bestå.

 Internasjonalt er det vanlig at statlige romorganisasjoner benytter benevnelsen Agency på engelsk.

 - Det indikerer mer at vi er et statlig foretak og reflekterer vår posisjon og våre oppgaver på en bedre måte, spesielt for de der ute som ikke kjenner oss så godt, sier Moen.