Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Norges nye romsjef

Christian Hauglie-Hanssen er Norsk Romsenters nye direktør. Hvordan ser han for seg Norges fremtid i rommet?

Christian Hauglie-Hanssen har tidligere vært divisjonsdirektør for Space & Surveillance i Kongsberg Defence & Aerospace.

Han har lang erfaring fra virksomhetsledelse og forretningsutvikling innen forsvarsprogrammer, sivile produkter og romfart.

Hauglie-Hanssen er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH, med en Master of Science i fysikk fra University of South Florida. Han er også tidligere president i NIFRO, romindustriens interesseorganisasjon i Norge.

Rammene for norsk romindustri

- Etter en hyggelig mottakelse første dag på jobb, holder jeg nå på å sette meg inn i sakskompleksene som Norsk Romsenter arbeider med, sier den nye romsjefen.

Han kjenner allerede en del av disse fra sine tidligere stillinger i norsk romindustri. Nå er det spesielt de regulatoriske prosessene innen den europeiske romorganisasjonen ESA som blir fokuset hans i tiden fremover.

- Det omfatter rammene for den norske deltakelsen inn mot ESA og forberedelsene til ESAs ministermøte i 2019, som vil sette dagsorden for de europeiske aktivitetene i rommet de påfølgende fire årene, sier Hauglie-Hanssen.

Et voksende globalt marked med lokal nytte

Den nye romsjefen synes at det er spesielt mye viktig og spennende som skjer innen teknologien og markedet rundt småsatellitter, som er i tydelig vekst med økt oppmerksomhet fra brukermiljøer både i Norge og internasjonalt.

- Vi ser en klar trend i romindustrien at de nasjonale behovene og nyttebasert romvirksomhet er i rask utvikling. Det skyldes både teknologiskiftet og markedsendringene, som sammen omtales som New Space. Her får vi mindre og billigere satellitter slik at nasjoner som Norge kan bygge og skyte opp satellitter perfekt tilpasset sine behov, sier Hauglie-Hanssen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Illustrasjon av NorSat-1 i bane. Illustrasjon: Snøball.</para></section>

Illustrasjon av NorSat-1 i bane. Illustrasjon: Snøball.

Norge har allerede i bane de nasjonale småsatellittene NorSat-1 og NorSat-2, samt AISSat-1 og AISSat-2, og flere er under planlegging.

I et voksende globalt marked kan Andøya Space Center bli europeisk oppskytingssted for småsatellitter. Det skal nå utredes hva som trengs på Andøya for å gjøre dette.

- Der er mange gode grunner til at Norge bør videreutvikle og posisjonere Andøya til oppskytingssted for småsatellitter. Her kan lokal næringspolitikk møte internasjonalt markedsbehov til felles nytte og omsetning, sier den nye romsjefen.

God samfunnsøkonomi å satse på romindustri

I 2016 ba Stortinget Regjeringen om å utvikle en norsk romstrategi. Den er nå under formulering fra den norske romindustrien og andre romaktører, og vil stå klar tidlig i 2019. Dette er en prosess som Norsk Romsenters nye sjef ønsker å bidra positivt til.

- Romindustrien jobber bredt med å bli mer synlig, noe vi nå ser at politikerne er i ferd med å fange opp, blant annet fordi romindustrien kombinerer næring og nytte som det er god samfunnsøkonomi å satse på, sier Hauglie-Hanssen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Oppskyting fra Andøya Space Center. Foto: ESA/J. Makinen</para></section>

Oppskyting fra Andøya Space Center. Foto: ESA/J. Makinen

For hver krone som investeres i norsk romindustri er avkastningen mer enn fire kroner.

Om romforskning og bemannet romfart

Når det gjelder de store europeiske satellittprogrammene Copernicus og Galileo, som har betydelig samfunnsnytte, har Norge deltatt i disse programmene i årevis. Norsk industri har løpende kontrakter i begge programmene. Derfor regner den nye romsjefen med at Norge fortsetter deltakelsen i disse programmene som vi har gjort til nå.

ESAs vitenskapelige utforsking og romsondeprosjekter er en del av de obligatoriske programmene i romorganisasjonen.

- Å sikre og utvikle mulighetene til både norsk industri og norsk forskning innen ESAs programmer er svært viktig, og jeg ser frem til å undersøke hvilke muligheter som finnes for dette, sier Hauglie-Hanssen, som har en mastergrad i fysikk og en interesse for romforskning.

Han synes det er svært positivt at norsk industri allerede er med på blant annet Jupiter-sonden Juice, planetjegeren Plato, roveren ExoMars og andre store romprosjekter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Juice med Jupiter (i bakgrunnen) og månene Ganymedes (i forgrunnen), Io (til venstre), Europa (midten) og Callisto (til høyre). Ikke i rett skala. Grafikk: ESA/ATG medialab/NASA/J. Nichols/JPL/University of Arizona/DLR</para></section>

Juice med Jupiter (i bakgrunnen) og månene Ganymedes (i forgrunnen), Io (til venstre), Europa (midten) og Callisto (til høyre). Ikke i rett skala. Grafikk: ESA/ATG medialab/NASA/J. Nichols/JPL/University of Arizona/DLR

Når det gjelder bemannet romfart og hva som kommer etter den internasjonale romstasjonen, ønsker den nye romsjefen å vente og se hvilke muligheter som dukker opp. Bemannete romferder til månen eller Mars ligger fortsatt ganske langt frem i tid, men han vil følge nøye med på som skjer på disse områdene.

- Jeg er begeistret for å ha fått jobben som direktør for Norsk Romsenter og gleder meg til å arbeide videre i et fagfelt som jeg virkelig brenner for, avslutter Hauglie-Hanssen.

Han tar over stillingen etter Bo N. Andersen.

Kontakt

Christian Hauglie-Hanssen – Administrerende direktør – Norsk Romsenter - 920 60 043