Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Norge etablerer satellittbredbånd i Arktis

To nye norske satellitter vil gi bredbånd for kommersiell og offentlig bruk.

I nordområdene er internett bredbåndsdekning ikke spesielt utbredt og kommunikasjon via satellitter er enten utilgjengelig, begrenset eller ustabil. Det skaper utfordringer for sikkerhet og beredskap, som sjøredning, oljevern og forsvar.

Bedre kommunikasjonskapasitet vil også være viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i nord, i alle typer aktiviteter, fra fiskeri til forskning.

Derfor skal Norge nå få bygget to kommunikasjonssatellitter som sammen vil levere kontinuerlig internett bredbånd nord for den 65. breddegrad.

Disse satellittene skal eies og driftes av Space Norway AS gjennom datterselskapet Space Norway HEOSAT AS.  

Startet hos Norsk Romsenter

- Dette satellittprosjektet startet med flere ulike behovsanalyser for nordområdene, finansiert av midler via Norsk Romsenter allerede før 2010, sier Rune Sandbakken, seksjonssjef innen satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter.

Fra 2012 til 2014 undersøkte Norsk Romsenter et satellittkonsept for bredbåndsdekning av nordområdene sammen med Telenor Satellite, og lanserte et satsingsforslag til Nærings- og fiskeridepartementet høsten 2014. Her ble en offentlig-privat samarbeidsløsning med to satellitter i høyelliptiske baner foreslått.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det første bildet fra havsatellitten Sentinel-3 viser overgangen mellom polarnatten og dagslyset nord på Svalbard 29. februar 2016. Havis i arktis og skyer synes også på bildet. Foto: Copernicus data (2016)</para></section>

Det første bildet fra havsatellitten Sentinel-3 viser overgangen mellom polarnatten og dagslyset nord på Svalbard 29. februar 2016. Havis i arktis og skyer synes også på bildet. Foto: Copernicus data (2016)

Etter det tok Space Norway AS fatt i forslaget og arbeidet videre med prosjektet.

- Siden den gang har prosjektet blitt både større og vesentlig mer komplekst, sier Sandbakken.

Space Norway AS startet som et datterselskap til Norsk Romsenter i 1995, men ble i 2013 skilt ut som et eget selskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Skal være klar i 2022

Både sivile og militære aktører vil kunne bruke det nye satellittbredbåndet i nord. De vil bli tilbudt et bredt spekter av kapasitet og tjenester, uansett om behovet er på bakken, til sjøs eller i lufta.

De to nye satellittene skal skytes opp i 2022 og har en beregnet levetid på rundt 15 år.  Fra før har Norge fire nasjonale satellitter i bane: AISSat-1 og AISSat-2, og NorSat-1 og NorSat-2.

- Hver av de nasjonale satellittene våre veier fra seks til tyve kilo, mens hver av de nye bredbåndssatellittene vil veie over to tonn, sier Sandbakken.

De nye satellittene har store antenner for kommunikasjon med bakken, store solcellepaneler for å lage energi til denne kommunikasjonen, samt drivstoff for å korrigere satellittbanen sine. Disse satellittene skal også gå lenger ute i rommet og må dermed tåle mer stråling.

- Alt dette gjør at de to nye satellittene blir mye større og tyngre, avslutter Sandbakken.

Kontakt

Rune Sandbakken – Seksjonssjef, satellittkommunikasjon - Norsk Romsenter – 979 85 122.